Tweede huwelijk en uitbetalen van de erfdelen na overlijden van de langstlevende?

Van een echtpaar is een paar jaar geleden de eerste echtgenoot (mevrouw) overleden en onlangs de tweede (meneer). Het was van beiden de tweede relatie; allebei hadden ze eigen kinderen. Er waren geen testamenten. Ik heb begrepen dat nu de erfdelen van de kinderen van de eerste echtgenoot moeten worden uitbetaald, maar er is bij het eerste overlijden niet vastgesteld hoe groot deze erfdelen eigenlijk zijn. Kunt u zeggen wat er nu moet gebeuren?

Wanneer de eerste van een echtpaar komt te overlijden, moet op dat moment worden vastgesteld waaruit de nalatenschap van hem/haar bestaat. De nalatenschap kan uit veel onderdelen bestaan zoals de eigen woning, banktegoeden, inboedel of auto en schulden zoals de hypotheek en inkomstenbelasting. Omdat er geen testament was, waren meneer en de kinderen van mevrouw de erfgenamen. Meneer heeft alles toebedeeld gekregen en de kinderen hebben een niet-opeisbare vordering op meneer als langstlevende partner verkregen. Nu er niets anders over is afgesproken, is er over deze vordering geen rente verschuldigd.

Nu ook de langstlevende partner is overleden moet de schuld aan de kinderen van mevrouw worden uitgekeerd door de kinderen van de langstlevende partner/meneer.

Omdat blijkbaar niet bekend is hoe groot de niet-opeisbare vordering van de kinderen van de eerst-overleden partner is, moet deze alsnog worden vastgesteld. Een hulpmiddel daarbij kan de aangifte erfbelasting zijn die is ingediend bij het overlijden van mevrouw. Deze kan worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Hoe dit moet, is te vinden op de site van de Belastingdienst.  
Mocht er geen kopie aangifte erfbelasting beschikbaar zijn, dan zullen de kinderen moeten trachten om dit alsnog te reconstrueren. Dit kan best lastig zijn, zeker omdat er bij de kinderen van mevrouw en die van meneer tegengestelde belangen spelen. Mochten de kinderen er niet samen uit komen, is het verstandig om een onafhankelijke deskundige in te schakelen.

mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.