Verklaring van erfrecht echt nodig bij de bank?

Hoe krijgt u toegang tot het banksaldo van een overleden familielid? Banken eisen vaak een dure verklaring van erfrecht, die u honderden euro’s kost. Is dat nodig?

Zodra een persoon overlijdt, moet u dat melden bij de bank. Die blokkeert dan diens rekening en zet hem op naam van ‘de erven van’. De bank geeft de rekening enige tijd later weer vrij aan de wettige erfgenamen. Wie dat zijn, bepaalt de bank aan de hand van een verklaring van erfrecht van de notaris, waarvoor de erfgenamen met plezier enkele honderden euro’s hebben betaald.

Dat is, althans de theorie.

Verklaring van erfrecht omzeilen?

In de praktijk hebben veel erfgenamen geen zin in al dat gedoe. Bovendien is verklaring van erfrecht duur: afhankelijk van de notaris 250 tot wel 2.500 euro.

De verleiding is groot om van de officiële dure weg af te wijken, want een bank weet uit zichzelf niet, of iemand overleden is. De gemeente meldt een overlijden alleen bij de fiscus en bij uitkeringsinstanties. Dus zolang u de bank niet wijzer maakt dan ze is, blijft de rekening toegankelijk.

Had u samen met de overledene een en/of-rekening, dan kunt u gewoon nog bij het geld. Had uw overleden ouder u een machtiging gegeven, dan kunt u die nog gebruiken. Of wellicht kunt u de inlogcodes uit de bureaula vissen.

In de laatste twee gevallen bent u strikt genomen illegaal bezig. De machtiging eindigt bij overlijden. En de inlogcodes van een ander gebruiken, dat is alsof u een handtekening vervalst.

Bank overhalen verklaring te laten zitten

Een minder slinkse manier om het geld te bemachtigen, is de bank overhalen om zonder verklaring van erfrecht het geld uit te keren. Dat is ook nodig, als u de tenaamstelling van uw en/of-rekening wilt wijzigen (de bank blokkeert deze rekening overigens nooit).

In de praktijk zal de bank de verklaring van erfrecht alleen laten schieten, als de overledene getrouwd was of een geregistreerd partner had, en geen testament. In dat geval vervalt sinds 2003 de gehele erfenis altijd aan die partner, hoewel de kinderen wel een vordering krijgen op de partner, te innen bij diens overlijden (of faillissement / van toepassing worden van de wettelijke schuldsanering).

Uw status als erfgenaam kunt u dan aantonen met een akte van overlijden en een verklaring van het Centraal Testamentregister dat er geen testament is – want daarin zou eventueel een andere erfgenaam aangewezen kunnen zijn.

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt.

Een gratis verzoek dient u in met dit formulier.

Die hebt gekregen van de gemeente waar de overledene gestorven is. Het uittreksel, ook wel bekend als akte van overlijden, wordt verstrek na overhandiging van een overlijdensverklaring van een arts. Doorgaans zorgt de uitvaartondernemer voor de akte.

Meer informatie: http://www.centraaltestamentenregister.nl/.

In praktijk doen alleen Postbank en ING dit. De SNS Bank doet het alleen voor rekeningen met een tegoed van minder dan € 4.500. Bij Fortis mag de rekening maximaal € 1.000 bevatten. Bij de Rabobank en ABN Amro hangt het af van de filiaalmanager. Soms hoeft de langstlevende partner tot bedragen van €25.000 geen verklaring te laten zien wanneer er geen testament is opgemaakt, soms echter ook wel. Dit alles bleek uit een onderzoek van de Consumentenbond in de zomer van 2008.

Risico’s waar verklaring van erfrecht u tegen beschermt

Door op deze manieren het geld te bemachtigen, stelt u zich aan risico’s bloot. U aanvaardt er namelijk impliciet de erfenis mee. Impliciet aanvaarden is meestal ‘zuiver aanvaarden’. Dat wil zeggen: inclusief schulden. Die kent u op moment van overlijden misschien nog niet. Een buitenechtelijk kind kan nog jaren later opduiken en een alimentatie opeisen bij de erfgenamen. Het komt ook voor, dat een ouder failliet is gegaan, terwijl de kinderen dat niet weten. Ook dan kunnen schuldeiser ineens bij erfgenamen komen aankloppen.

Er zijn manieren om dit het risico van schulden uit te sluiten, maar die lopen via de notaris. Aniel Autar, notaris bij Kooijman Lambert Notarissen en AD Geld en Recht-expert, schreef hier al eerder over:

De bank loopt ook een risico. Stel dat zij het geld aan de verkeerde uitkeert. Dan zal de echte erfgenaam bij de bank zijn recht gaan halen. En de bank mag dan, voor eigen risico, proberen het geld weer bij u terug te krijgen.

Zeker als het iets ingewikkelder wordt, meerdere erfgenamen of zelfs minderjarigen of wilsonbekwamen, dan zal bank echt staan op de verklaring van erfrecht. Als de bank zonder verklaring erfrecht uitkeert, kan zij van u eisen dat u eventuele problemen met andere erfgenamen voor uw rekening neemt.

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht beschrijft onder andere wie de erfgenamen zijn, voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap, of er legaten zijn, enzovoorts. Als er meerdere erfgenamen zijn, wordt in de verklaring van erfrecht vaak ook opgenomen wie de gezamenlijke erfgenamen tot hun gemachtigde benoemen.

Zo’n verklaring van erfrecht is echter duur: afhankelijk van de notaris 250 tot wel 2.500 euro. De afgelopen vijf jaar stegen de kosten alleen meer, met 15 % over de hele periode. U kunt de prijzen van notarissen vergelijken op www.degoedkoopstenotaris.nl of www.notaristarieven.nl .

Een betere notaris zal u bij het opstellen van de verklaring ook adviseren over of en u de erfenis het beste kunt aanvaarden. Hier vallen besparingen te halen en risico’s uit te sluiten, met name op het gebied van de onverwachte schulden in erfenis.

Zie ook het commentaar van Aniel Autar, notaris bij Kooijman Lambert Notarissen en Geld & Recht-expert, over wat een verklaring van erfrecht mag kosten en wat hij u oplevert.

Andere manieren om snel bij het geld te komen?

Het maken van een verklaring van erfrecht kan soms enige tijd duren. Zit u omhoog met de begrafenisrekeningen, dan kunt u deze naar de bank sturen. Doorgaans zal de bank deze gewoon betalen uit de rekening van de overledene.

Daarnaast kan de notaris, indien er testament is opgemaakt waarin een executeur is aangeven, heel snel een verklaring van executele verstrekken. Hiermee kan de executeur van het testament snel bij de bankrekeningen komen en de omvang en samenstelling van de nalatenschap in kaart brengen.

4 Comments

Door Hertje (niet gecontroleerd) op do, 8-2-2018 - 00:14

Zoals u zelf al aangeeft betreft het hier een richtlijn. Banken hebben de mogelijkheid hiervan af te wijken.

Door Hans Hoekman (niet gecontroleerd) op do, 28-12-2017 - 20:27

sinds 2011 hoeft geen verklaring van erfrecht te worden opgemaakt als er o.a. geen testament is opgesteld. Maar ook als er een testament is opgemaakt, is een verklaring van erfrecht meestal niet echt nodig: als de langstlevende alleen een en/of rekening heeft met de overleden partner (wat vaak het geval is), dan is de enige consequentie van het niet laten opstellen van een verklaring van erfrecht dat de naam van de en/of rekening wordt gewijzigd in "de erfen van <>". De bankpas van de langstlevende zal dus niet worden geblokkeerd en de af- en bijschrijvingen gaan gewoon door.

Voor het geval de langstlevende toch graag een rekening op haar/zijn eigen naam wil hebben, dan kan zij/hij bij elke bank een rekening op haar eigen naam openen en het geld van de en/of rekening overmaken op deze rekening. De en/of rekening kan zonder verklaring van erfrecht niet worden opgezegd. Maar de kosten van een bankrekening (meestal nog geen 20 euro per jaar) wegen niet op tegen de kosten van het opstellen van een verklaring van erfrecht: al snel zo'n 500 euro.

NB. Na bovenstaande duidelijk te hebben gemaakt aan de bank waar mijn ouders een en/of rekening hadden, kwam de bank met het voorstel om de bankrekening op de naam van mijn moeder te zetten nadat ze een kopie van het testament had opgestuurd.

Door David de Wilde op do, 26-10-2017 - 16:03

Ja natuurlijk is het ''achterhaald'', het is een artikel uit 2008. Staat direct onder de titel te lezen.

Door Pablo van Klinken (niet gecontroleerd) op do, 26-10-2017 - 15:17

Dit stuk is heel erg achterhaald! Er is een richtlijn van de vereniging van banken. Daarin staat exact in welke gevallen de bank een Verklaring van Erfrecht zal vragen. Dat is nog los van het feit dat de Postbank ook al jaren niet meer bestaat.