Vraag van de week: Eisen aan de akte van executele

Getty Images

In het testament van mijn tante ben ik tot de executeur van haar nalatenschap benoemd. Bij de afwikkeling van mijn vader heb ik een akte van executele laten opstellen door de notaris waarmee ik de nalatenschap kon gaan afwikkelen. De notaris vraagt nu allemaal extra informatie die ik nog niet heb; klopt dat wel?

Ja, dat klopt. In tegenstellening tot de periode waarin u de nalatenschap van uw vader heeft afgewikkeld moet de notaris nu meer weten voordat de akte van executele kan worden afgegeven. Een belangrijke extra eis is dat de notaris moet weten of de nalatenschap ruimschoots voldoende is om alle schulden te kunnen betalen. Uit de jurisprudentie blijkt dat ruimschoots voldoende inhoudt dat er 30% meer bezit is dan schuld. Niet alleen moet u dat verklaren, u moet het ook kunnen aantonen. 

Het voldoen aan deze extra eisen is soms erg lastig, zeker wanneer u geen informatie heeft over waaruit de nalatenschap bestaat omdat er gen bankafschriften of kopieën aangifte inkomstenbelasting beschikbaar zijn. Kunt u niet aantonen dat er ruimschoots voldoende middelen zijn om alle schulden te voldopen, dan kan de notaris alleen een verklaring van erfrecht afgeven. Dat duurt vaal langer omdat erfgenamen eerst moeten aangeven of en hoe zij willen de erfenis willen aanvaarden. Is de verklaring van erfrecht afgegeven en kan de executeur nadat hij de beschikking over de bankrekeningen heeft gekregen en met een nabestaandenmachtiging de belastinggegevens van de overledene kan inzien vaststellen dat de nalatenschap (ruimschoots) positief is, zijn taak als executeur behouden. Blijkt de nalatenschap negatief uit te pakken dan zijn de erfgenamen tezamen de vereffenaar van de nalatenschap.

De aanvullende eisen tonen aan dat een goede voorbereiding van een nalatenschap steeds belangrijker wordt. Dat kan door de executeur goed te informeren of door met enige regelmaat bankmutaties te printen en in ieder geval de aangifte Inkomstenbelasting. Ook een goede administratie van schulden en verplichtingen maken het de executeur of de erfgenamen gemakkelijker.
 
 De notaris stelt dus terecht aanvullende vragen voordat de akte van executele afgegeven kan worden.
  
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine. 

Auteur 
  • Nico van Scheijndel