Vraag van de week: erfbelasting voor schoondochter

In tegenstelling tot wat ik vaak lees, wil ik wel dat mijn schoondochters van mij erven. Ze zijn goed voor me, zeker sinds mijn vrouw is overleden en nu ik verplicht thuis moet zijn. Als zij van mij erven, hoeveel erfbelasting moeten zij dan betalen en is er verschil tussen het tarief dat de vrouwen van mijn zoons die nog leven moeten betalen en zij die weduwe zijn?

Wat fijn dat u zulke lieve schoondochters hebt en wat aardig dat u ze mee wil nemen in uw testament. De wetgever heeft ook over schoondochters (of partners) nagedacht. Ik kan u daarover het volgende melden:

Wanneer u uw schoondochters samen met uw zoons (hun mannen) laat erven, moet u weten dat man en vrouw (op partners) voor de wet een zijn. Laat u aan beiden na, dan worden ze voor de schenk- en erfbelasting toch als één gezien. Bij schenkingen worden de schenkingen samen genomen en bij twee erfenissen wordt toch het totaal bij het kind belast.

Is uw zoon vooroverleden en heeft u uw schoondochter als erfgenaam in uw testament opgenomen, dan kan zij omdat het huwelijk door de dood is ontbonden, toch gebruikmaken van de vrijstelling en het tarief voor partners.

Is het huwelijk met een echtscheiding geëindigd en staat uw ex-schoondochter nog steeds in uw testament, dan erft zij als vreemde en heeft ze een kleine vrijstelling (€2.208 in 2020) en betaalt zij het hoge tarief (30/40 procent) erfbelasting.

Uw schoondochters benoemen in uw testament is sympathiek en toont uw waardering. De erfbelasting is - zolang het huwelijk duurt of wanneer uw schoondochter erft als weduwe van uw zoon - gunstig. Alleen na echtscheiding betaalt de ex-schoondochter bij schenken of erven meer dan toen zij nog getrouwd was.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.