Vraag van de week: Het testament is geheim

Omdat ik vorig jaar gescheiden ben, heb ik onlangs bij de notaris een nieuw testament laten maken. Ik heb zelf geen kinderen en heb daarom enkele dierbare personen en goede doelen benoemd als erfgenaam. Ik vraag me af of het een goed idee is om die vrienden en goede doelen te informeren over het feit dat ze in mijn testament staan.

Nee dat lijkt me geen goed idee. Een testament is een persoonlijk document waarin u regelt wat u het juiste lijkt. U hoeft daarbij niemand te informeren over het feit dat u deze heeft opgenomen in uw testament. Dat is ook verstandig want vriendschappen willen nog wel eens verwateren of soms zijn dierbare vrienden eerder overleden dan uzelf. Als dan na uw overlijden een persoon die dacht iets te krijgen, niets blijkt te krijgen, wil dat nog wel eens reden zijn om het nieuwe testament aan te vechten. Die aangevochten testamenten leiden overigens zelden tot het schrappen van het nieuwe testament.

Ook de voorkeur voor goede doelen willen nog wel eens veranderen door persoonlijke voorkeur of maatschappelijke onrust. Enkele jaren geleden was er bijvoorbeeld veel ophef over het hoge salaris van de directeur van een goed doel. Voor een aantal mensen is dat – bij mij bekend - reden om dit goede doel uit hun testament te schrappen.

Zo goed als dat u niemand hoeft te informeren, hoeft u bij vragen van personen of zij in uw testament voorkomen net zo min antwoord te geven. De inhoud van het testament is persoonlijk en hoeft pas bekend te worden na uw overlijden.

Alleen wanneer u een executeur benoemt in uw testament (of liever nog twee die elkaar opvolgen als dat nodig is) is het verstandig om aan die personen te vragen of deze de rol na uw overlijden op zich wil nemen. U voorkomt daarmee dat de beoogd executeur zich overvallen voelt of eigenlijk niet geschikt blijkt voor zijn/haar taak.

U hoeft dus niemand te informeren over het feit dat ze in uw testament staan met als uitzondering de executeur.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.