Vraag van de week: nieuwe partner beschermen

Enige jaren nadat mijn vrouw is overleden heb ik een nieuwe partner ontmoet. De erfenis van mijn vrouw is nog steeds onder mij. Ik hoorde laatst dat die door mijn nieuwe partner aan mijn kinderen moet worden uitgekeerd als ik ben overleden, klopt dat en kan ik dat voorkomen?

U snijdt een van de lastigste zaken aan binnen het erfrecht. U bent blij met een nieuwe partner, koopt samen een huis, mede met het geld, de erfenis die de kinderen nog toekomt. Vervolgens komt u tot de ontdekking dat uw nieuwe partner later misschien in de problemen komt als u eerder dan zij overlijdt. Dit omdat de erfenis van uw vrouw dan door de nieuwe langstlevende moet worden uitgekeerd. Als de erfenis van de kinderen in de stenen vastzit moet de langstlevende in het ergste geval (als er geen hypotheek afgesloten kan worden) de woning verkopen.

Het is verstandig om wanneer twee mensen waarvan er tenminste een weduwe of weduwnaar is om de vordering van de kinderen – de erfenis van de eerst overleden partner – mee te nemen in de nieuwe plannen. Dus dit geld op een bankrekening aanhouden of zorgen dat er voldoende andere financiële ruimte is. Na het overlijden van u als langstlevende ouder worden de vorderingen die de kinderen op u hadden namelijk volgens de wet en veel testamenten opeisbaar. Met andere woorden, dan moet die uitbetaald worden. Dit moet de langstlevende nieuwe partner doen. Is dit geld er niet meer dan kan de langstlevende partner de nalatenschap van haar man verwerpen. Is het er wel maar niet beschikbaar – omdat het geld in de woning vastzit - dan kunnen de kinderen met de nieuwe partner een lening overeenkomen of als dat niet lukt moet in het ergste geval de woning verkocht worden om de vordering uit te kunnen betalen.

Een mogelijke oplossing is om in uw testament op te nemen dat de kinderen dit recht inderdaad hebben, maar als ze het inroepen dat ze van u dan slechtst de legitieme portie erven. Dat wil zeggen dat ze dan slechts de helft ontvangen van wat ze normaal zouden krijgen. Misschien houdt die ‘strafmaatregel’ ze een tijdje koest.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.