Vraag van de week: Plaatsvervulling?

Vraag van de week

Mijn broer is al een paar jaar geleden overleden. Hij liet toen een vrouw en een dochter na. Onlangs is mijn zus overleden zonder testament. Van mijn jongste broer die de afwikkeling van de erfenis op zich heeft genomen, heb ik begrepen dat alleen de in leven zijnde broers en zusters erven. Hij is nogal bijdehand dus hij zal wel gelijk hebben, maar toch voelt het niet goed om mijn schoonzus zomaar te passeren; we hebben namelijk nog steeds goed contact.

Wanneer iemand zonder testament overlijdt, geldt het wettelijk erfrecht. Omdat uw zuster zonder testament is overleden, komt dan eerst haar partner en eventuele kinderen in aanmerking om van haar te erven. Zijn die er niet (zoals bij haar), dan zijn de ouders, broers en zusters haar erfgenamen.  Tot zover heeft uw jongste broer helemaal gelijk. Is echter een van de broers of zuster eerder overleden dan uw zuster en heeft deze overleden broer of zus zelf kinderen, dan is dat kind volgens de wet plaatsvervuller van zijn/haar vader en erft hij hetzelfde als haar vader/moeder geërfd zou hebben van zijn zus.

Uw schoonzus erft met deze wettelijke regels nog steeds niet. Had uw zuster dat anders gewild, dan had ze een testament moeten maken waarin ze haar schoonzus als mede-erfgenaam had opgenomen of een legaat had toegekend. Laat ze in haar testament het wettelijk erfrecht verder in tact, dan erft haar nichtje nog steeds als plaatsvervuller.

Overigens hoeft u niet te vrezen dat uw nichtje wordt overgeslagen. Op het moment dat de notaris een verklaring van erfrecht opstelt, doet de notaris erfgenamenonderzoek. In dit onderzoek komt automatisch naar boven dat uw nichtje plaatsvervuller van haar vader is en daarmee erfgenaam van haar tante.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.