Vraag van de week: Rente of erfbelasting?

We zoeken naar een manier om per testament erfbelasting te voorkomen. We hebben drie kinderen en vooral overwaarde in onze woning. We hebben gehoord dat rente een goede methode kan zijn, klopt dat?

In de eerste plaats: erfbelasting voorkomen is op zich te begrijpen, maar laat u niet gek maken door alle wilde verhalen. Op een nalatenschap van € 300.000 en met drie kinderen is na het overlijden van de langstlevende echtgenoot in het ergste geval vaak niet meer dan € 5.800 erfbelasting per kind verschuldigd, ofwel 5,8 procent. Nog steeds veel geld, maar ook niet schokkend. Een methode die veel gebruikt wordt, is om na het overlijden van de eerst overledene een rente van nul procent af te spreken over de niet-opeisbare vorderingen van de kinderen (hun erfdelen). De leeftijd van de langstlevende speelt dan een rol bij de uiteindelijk verschuldigde erfbelasting. Heel in het kort een cijfervoorbeeld: Is de langstlevende ouder dan 67 jaar en is de rente 0 procent, dan is er - nadat deze als langstlevende is overleden - per kind in totaal € 4.150 aan erfbelasting betaald, ofwel 4,2 procent. Zou de langstlevende echtgenoot 6 procent samengestelde rente vergoeden over de niet-opeisbare vordering en zou de langstlevende echtgenoot nog 10 jaar leven, dan is er in totaal €2.834 erfbelasting verschuldigd, ofwel 2,8 procent. Zoals u hieruit kunt opmaken kan wel of geen rente berekenen over de vorderingen op de langstlevende echtgenoot, een behoorlijk verschil maken. De leeftijd van de langstlevende echtgenoot heeft invloed op de effectiviteit van dit rente-instrument. Vraag een deskundige voor u uit te rekenen wat voor u gunstig. U moet in ieder geval beslissen welke rente afgesproken wordt voordat de aangifte erfbelasting wordt gedaan en het besluit moet notarieel worden vastgelegd. Overweegt u een testament te laten opstellen, neem daarin dan nul procent rente over de niet-opeisbare vorderingen op, maar geef de langstlevende echtgenoot het recht om een andere rente af te spreken. U heeft dan geregeld dat in ieder geval bij het overlijden van de eerste echtgenoot de minste erfbelasting verschuldigd is, maar u heeft de mogelijkheid gegeven om dit aan te passen wanneer dat later voordeliger kan zijn.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.