Vraag van de week: Wie is de afwikkelaar?

Onze moeder is twee weken geleden overleden. Zij had geen testament. Mijn oudste broer is aan de slag gegaan met de afwikkeling omdat hij nu eenmaal de oudste is, zegt hij. Klopt dat?

Nee, wanneer iemand is overleden en geen testament heeft nagelaten waarin een executeur is benoemd, dan zijn alle erfgenamen gelijkwaardig. Dat de oudste in het gezin het voortouw neemt in de afwikkeling is misschien een gewoonterecht, maar voor hem geen recht dat uw oudste broer kan afdwingen.

Wanneer er geen testament is gemaakt zijn alle erfgenamen zoals gezegd gelijkwaardig en zij moeten bij voorkeur uit hun midden een boedelgevolmachtigde aanwijzen die de nalatenschap namens alle erfgenamen gaat afwikkelen. Of als dat niet lukt een persoon buiten de familie die de nalatenschap namens de erven gaat afwikkelen. Vroeger was dat vrijwel automatisch de notaris, tegenwoordig is de keuze groter.

De erven ontvangen dan (van de notaris) een brief waarin zij enerzijds aangeven hoe zij de nalatenschap willen aanvaarden en anderzijds wie zij tot boedelgevolmachtigde benoemen en welke bevoegdheden de boedelgevolmachtigde krijgt. De notaris legt dit vervolgens vast in een verklaring van erfrecht waarmee de boedelgevolmachtigde aan de slag kan.

Lukt het niet om een persoon te vinden die de nalatenschap van uw moeder gaat afwikkelen, dan moeten de erfgenamen met elkaar die klus klaren. Dat laatste kan problemen geven als u over de banktegoeden van moeder wil beschikken omdat de bank het liefst zaken doet met maar een persoon.

Overleg met uw broer en de andere erfgenamen hoe de nalatenschap van moeder wordt afgewikkeld en wie de boedelgevolmachtigde wordt. Dat kan uiteindelijk best uw oudste broer zijn, maar hij moet dan weten dat hij wel transparant moet zijn naar de andere erfgenamen omdat die altijd hun machtiging weer in kunnen trekken.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.