Vrijwilligerswerk na uw pensioen

Getty Images

Werken voor je plezier: ga aan de slag als vrijwilliger. Heel geschikt voor als u actief wilt blijven na uw pensioen!

De boodschappendienst voor de zieke buurvrouw. Coach van het jeugdelftal. Ongeveer een op de drie Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Niet meer alleen uit altruïsme, zoals vroeger. De nieuwe vrijwilliger wil plezier, persoonlijke verrijking en leuke sociale contacten aan zijn inzet overhouden. Hoe werkt vrijwilligerswerk?

Weet wat u wilt

Bedenk van tevoren waarom u vrijwilligerswerk wilt doen. Bijvoorbeeld om mensen te ontmoeten, ervaring op te doen, of uit betrokkenheid. Hoeveel tijd wilt u besteden en wat voor soort werk wilt u doen? Houdt u van vergaderen, met de handen werken, werkt u liefst alleen of met een groep? Weet u wat u wilt, ga dan gericht op zoek naar ‘de baan’ die u past.

Kijk in de gemeentegids of er een vrijwilligerscentrale is. Daarin staan ook alle non-profitorganisaties waar u in de buurt vrijwilligerswerk zou kunnen doen. Op veel plaatsen is er een afdeling van Het Gilde, een organisatie voor senioren die allerlei soorten vrijwilligerswerk doen, van stadsrondleidingen geven tot het bijstaan van startende ondernemers. Kijk op www.gilde-nederland.nl. Op de website www.vrijwilligerswerk.nl kunt u per provincie en daarna per gemeente naar vrijwilligerswerk zoeken.

Maak goede afspraken

Hebt u een keuze gemaakt, dan kan een proeftijd voor beide partijen zinvol zijn. Een organisatie verwacht van u bepaalde vaardigheden. En rekent erop dat u uw afspraken nakomt. Maar u heeft als vrijwilliger ook rechten. Bijvoorbeeld op begeleiding, inspraak en bijscholing. Wettelijk is hier weinig voor geregeld. Het is dus belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Een vrijwilligerscontract zorgt ervoor dat de verwachtingen van beide kanten duidelijk zijn. U vindt een model van zo'n contract op https://vrijwilligerswerk.nl/sites/default/files/documenten/modelcontra…

Vergoeding

Veel organisaties vergoeden de onkosten die vrijwilligers maken, maar ze zijn er niet toe verplicht. Zij mogen zelf beslissen hoe hoog de onkostenvergoeding is.

Bent u verzekerd?

Informeer of de organisatie waar u werkt is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en een collectieve ongevallenverzekering heeft afgesloten. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat u en/of slachtoffers niet opdraaien voor de kosten van een ongeluk. Is er niets geregeld en wordt u persoonlijk aansprakelijk gesteld voor schade, dan kan uw eigen aansprakelijkheidsverzekering de kosten vergoeden. Verder is een auto-inzittendenverzekering belangrijk voor vrijwilligers die personen vervoeren en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers die veel advieswerk doen.

Opleiding en bijscholing

Soms verplichten organisaties u een introductiecursus te volgen. En als u al langer vrijwilligerswerk doet, moet u de ruimte krijgen om (gratis) bij te scholen. Maak daar afspraken over. De organisatie kan wel de voorwaarde stellen dat u dan een bepaalde minimumtermijn blijft werken.

Tips

  1. Stap naar de organisatie van uw keuze met een duidelijke boodschap. Hoeveel tijd heeft u beschikbaar, wat wilt u doen, wat is uw ervaring? Vraag wat zij u te bieden heeft.
  2. Maak duidelijke afspraken over werkomstandigheden, zoals begeleiding, werktijden en vakantie, onkostenvergoeding, verzekeringen, scholing, inspraak en medezeggenschap. Leg dat vast in een contract.
  3. Aanvaard dat de organisatie eisen stelt, maar accepteer niet dat u alleen het vuile werk opknapt.
  4. Vrijwilligers die voor meer dan één instelling werken, kunnen geen aanspraak maken op de vaste onkostenvergoeding. Zij kunnen alleen de werkelijk gemaakte kosten vergoed krijgen, onder overlegging van de bonnen.

Meer informatie

Auteur