Wel of geen vrijstelling bij tweede keer schenking voor eigen woning

Een aantal jaar geleden hebben wij onze dochter geholpen bij de aankoop van haar huis door haar onbelast voor de schenkingsvrijstelling een groot bedrag te schenken. Nu een paar jaar verder gaat zij een nieuw huis kopen en zouden wij haar graag weer een groot bedrag onbelast schenken; Ze is nog geen 40 jaar en ze gebruikt het dus voor de aankoop van haar woning. Is dit mogelijk?

U schrijft er niet bij wanneer u eerder heeft geschonken. Hieronder vermeld ik de algemene overgangsregeling voor dit jaar (2020) voor de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de woning. U kunt dan – als het goed is – zelf bekijken wat op u en uw dochter van toepassing is.

  • Als een verkrijger (uw dochter) eerder gebruik heeft gemaakt van een verhoogde eenmalige vrijstelling in de jaren 2010 tot en met 2017, dan kan geen gebruik meer gemaakt worden van de verhoogde vrijstelling;
  • Als een verkrijger (lees: uw dochter) vóór 2010 gebruik heeft gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling en in de periode van 2010 tot en met 2016 niet dan kan nog voor een schenkingsbedrag van €28.657 gebruik gemaakt worden van de vrijstelling. Ook is van belang dat de verkrijger nog geen 40 jaar is;
  • Als een verkrijger (uw dochter) in 2018 of 2019 gebruik heeft gemaakt van de schenkingsvrijstelling eigen woning maar niet voor het volledige bedrag dan kan nog onbelast het restant van de vrijstelling geschonken worden (plus de algemene vrijstelling). Daarbij geldt dat dit restant van het vrijgestelde schenkingsbedrag gebruikt moet worden in twee opvolgende kalenderjaren na de eerdere schenking en de verkrijger nog geen 40 jaar is.

Mocht u aan de hand van het bovenstaande er toch niet helemaal uitkomen, adviseer ik u om contact op te nemen met een deskundige.

Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.