Wie betaalt de schuld in de nalatenschap?

Vraag van de week

Nalatenschap
Getty Images

Nu onze vader overleden is, wil mijn stiefmoeder dat wij als erfgenamen van hem de schuld betalen die hij is aangegaan. Wij vinden dat raar omdat ze toch getrouwd waren en samen hun problemen hadden moeten oplossen.

Wanneer het huwelijk voor 1 januari 2018 is gesloten zijn de privéschulden die uw vader had voor het huwelijk ook privé en deze maken deel uit van zijn nalatenschap (net als de bezittingen). Dat werkt ook zo bij een huwelijk waar huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt (koude uitsluiting) en de schuld bij aanvang van het huwelijk van uw vaders privébezit was.

Is het huwelijk van voor die tijd en in gemeenschap van goederen gesloten en/of zijn uw vader en zijn vrouw samen de schuld aangegaan dan ligt dit anders. De schuld maakt dan ook deel uit van de nalatenschap, maar voor 50%. Bovendien is de kans groot dat uw stiefmoeder hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele schuld, verwerpen van de nalatenschap door uw stiefmoeder heeft dan weinig zin omdat ze nog altijd aangesproken kan worden voor de gehele schuld.

Het meest voor de hand liggend is echter dat de wettelijke verdeling van toepassing is. Hierdoor erft u - ongeacht de huwelijksvorm - samen met uw stiefmoeder ieder een gelijk deel, uw stiefmoeder krijgt de beschikking over de gehele nalatenschap en uw als kinderen ontvangen een vordering in geld die pas opeisbaar is bij overlijden van stiefmoeder. De schuld maakt deel uit van de nalatenschap en uw stiefmoeder moet de schuld afbetalen. Zou uw stiefmoeder de nalatenschap verwerpen dan erft u de schuld van uw vader (en zij privébezittingen en de helft van de gemeenschappelijke bezittingen). 

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel


Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.