Wie betaalt de uitvaart?

Vraag van de week

Mijn broer is ernstig ziek. Ik vermoed dat hij geen uitvaartverzekering heeft. Wie betaalt dadelijk de kosten van zijn uitvaart?

De wet omschrijft de personen die in ieder geval aangesproken kunnen worden om de uitvaartkosten te betalen. Dat zijn de ouders, de kinderen van de overledene en hun partners, de schoonouders van de overledene en zijn stiefouders. Zoals u ziet hoort u als zus niet bij het rijtje die hoe dan ook aansprakelijk zijn voor de uitvaartkosten. Toch is daarmee de kous niet af. Had de overledene een testament waarin u tot erfgenaam bent benoemd of erft u volgens de wet, dan bent u als zodanig aansprakelijk voor de uitvaartkosten. Ook als u de opdrachtgever van de uitvaart bent, bent u persoonlijk aansprakelijk voor de uitvaartkosten. Vervolgens kunt u de rekening ten laste van de erfenis laten komen.

Wenst u de uitvaartkosten van uw broer niet te betalen, zorg dan dat u niet de opdrachtgever van de uitvaart bent en als u van uw broer erft en u wilt ook daar niets mee te maken hebben, verwerp dan de erfenis. Op die manier bent u niet aansprakelijk voor de uitvaartkosten van uw broer.

Neem uw besluit om niet de opdrachtgever te zijn van de uitvaart of de verwerping van de nalatenschap voordat er over de uitvaart wordt gesproken. Organiseert u de uitvaart mee en verwerpt u pas als er echt zicht is op de waarde van de nalatenschap, dan kan degene die wel formeel de opdrachtgever is toch de kosten naar rato, mede op u verhalen.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.