6 vragen over de vogelgriep

Is vogelgriep gevaarlijk voor mensen?

vogelgriep
Getty Images

Op dit moment heeft Europa te maken met de grootste uitbraak van de vogelgriep ooit. Het virustype H5N8 gaat flink rond, waardoor vogels ziek worden en uiteindelijk vaak dood gaan. Wat is vogelgriep? Is dit virus ook gevaarlijk voor mensen? En hoe zit het met honden en katten? Zes vragen over de vogelgriep.

1. Wat is vogelgriep?

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee, zoals kippen of kalkoenen, en andere wilde vogelsoorten, zoals eenden, duiven en zwanen. Vogelgriep kan jaarlijks terugkomen en wordt door veel verschillende griepvirussen (virustypen) veroorzaakt.

Sinds vorig jaar oktober hebben we te maken met hoogpathogene vogelgriep met het virustype H5N8. Hoogpathogene vogelgriep is zeer besmettelijk en leidt tot ernstige ziekte of de dood bij (water)vogels. Hierbij worden bedrijven geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Ook wordt er een ophokplicht ingevoerd in de regio. De laagpathogene variant komt het meest voor en verloopt juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen. Ingrijpende maatregelen zijn bij deze variant dan ook niet nodig.

2. Hoe raken vogels besmet met het vogelgriepvirus?

Vogels kunnen vogelgriep oplopen door direct contact tussen (wilde) vogels. Besmette vogels verspreiden het virus via luchtwegen, oogvocht en mest. Verder kunnen vogels besmet raken door besmet materiaal zoals voer, kratten en transportmiddelen, mensen die door hun schoenen of kleding in contact zijn geweest met het virus of door stof uit een besmette stal (die door de lucht wordt verspreid). Door import van levende besmette vogels kan het vogelgriepvirus ons land binnenkomen. Ook trekvogels verspreiden het virus en vormen daardoor een risico.

3. Hoe herken je een vogel met vogelgriep?

Zodra een vogel besmet is met vogelgriep, wordt hij snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot drie dagen. Je herkent een besmette vogel als eerste aan algehele sloomheid. Ook maakt het dier geen geluiden meer. Daarna kun je een zieke vogel herkennen aan symptomen als:

  • ademhalingsproblemen
  • plotselinge sterfte
  • diarree
  • een verlaagde eiproductie
  • oogontstekingen
  • zenuwverschijnselen

Luchtwegaandoeningen en een lagere eiproductie komen vooral voor bij de laagpathogene variant van de vogelgriep. Als er veel vogels dood gaan, dan is er waarschijnlijk sprake van een hoogpathogene variant.

4. Is vogelgriep gevaarlijk voor mensen?

Nee, vogelgriep is meestal niet gevaarlijk voor mensen. Bovendien is de kans dat je besmet raakt met het heersende vogelgriepvirus H5N8 heel klein. Als je er wel ziek van wordt, dan heb je meestal alleen milde klachten, zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn of hoest. Werk je veel met kippen of andere vogels? Voorkom dat je zelf ziek wordt: draag beschermende kleding en een mondkapje. Reinig en ontsmet ook alle vervoermiddelen.

5. Kunnen honden en katten ook ziek worden?

Ja, honden en katten zijn gevoelig voor de vogelgriep. Daarom kun je je hond het beste uit voorzorg aan de lijn houden bij plekken waar dode (water)vogels liggen. Zo voorkom je dat je hond in aanraking komt met besmette dode vogels. Volgens het RIVM is overdracht van hond naar mensen nog nooit vastgesteld.

6. Kun je vlees van besmet gevogelte of eieren van besmette kippen eten?

Je kunt gewoon kip, kalkoen of eend eten. Verhit het vlees wel zoals altijd goed voordat je het eet. Eieren van met vogelgriep besmette kippen zijn niet gevaarlijk voor mensen en kun je dus ook gerust blijven eten.

Auteur 
  • Aukeline van Dorp
Bron 
  • RIVM
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit