Vijf vragen over de bloedtest op Alzheimer

Getty Images

Kun je naar de dokter voor die nieuwe bloedtest op de ziekte van Alzheimer? Zo ver is het nog lang niet, maar toch is het hoopvol nieuws. Vijf vragen over het nieuwe onderzoek.

1. Er bestond toch al een bloedtest voor de ziekte van Alzheimer?

Vorig jaar meldde het Alzheimer Centrum in Amsterdam dat het een laboratoriumtest had ontwikkeld die de ziekte in bloed kan aantonen. Deze test werkt op het zogenaamde ‘amyloid-eiwit’, een eiwit dat verhoogd is bij de ziekte van Alzheimer. De test was nog niet beschikbaar voor testen bij 'gewone' mensen, maar wel een handig instrument voor de wetenschap.

2. Wat is er dan nieuw?

In het medisch tijdschrift JAMA stond 28 juli een nieuw onderzoek, dit keer niet op het amyloid-eiwit, maar op het tau-eiwit. Dit is eveneens een eiwit dat verhoogd is bij de ziekte van Alzheimer, maar ook bij andere neurologische ziekten zoals de ziekte van Parkinson. In deze studie zijn de oude bloedmonsters van 1402 deelnemers van eerdere onderzoeken uit de kast getrokken, van wie bekend is wie later Alzheimer heeft gekregen en wie niet. Daaruit blijkt dat de test op het tau-eiwit inderdaad kan uitwijzen of iemand Alzheimer heeft (gekregen). De test blijkt het onderscheid goed te maken met andere neurologische ziekten.

3. Kan ik mijn bloed laten testen bij de dokter op Alzheimer?

Nee. De ontwikkelde bloedtesten zijn alleen handig voor wetenschappers. Je kunt dus nog geen test kunt aanvragen bij de dokter. Daarvoor is nog een lange ontwikkeling nodig. Er bestaat nog geen bloedtest die kan aantonen of je Alzheimer hebt, of op termijn zal krijgen. Alzheimer wordt nu vastgesteld aan de hand van de geheugenklachten, een scan van de hersenen of een onderzoek van hersenvocht.

4. Waarom is het toch goed nieuws?

De hoop is dat de bloedtest kan uitwijzen wie er op termijn de ziekte Alzheimer zal krijgen. Aan die kennis heb je persoonlijk misschien niet veel, het is de vraag of je het wel wil weten, zo lang er geen medicijnen zijn. Wetenschappers zijn toch enthousiast, omdat zo’n bloedtest medicijnonderzoek mogelijk maakt in zeer vroege stadia van de ziekte. Gezien alle tegenslagen in het medicijnonderzoek naar Alzheimer, geeft weer licht aan de horizon. Wat als je er nu heel vroeg bij bent, werken de medicijnen dan wel? Hoogleraar neurologie Philip Scheltens van het Alzheimer Centrum spreekt op radio 1 daarom van een doorbraak.

5. Meer weten?

Hoogleraar neurochemie Charlotte Teunissen is een van de wetenschappers van het Alzheimer Centrum, die het onderzoek publiceerde naar de amyloid-bloedtest bij Alzheimer. Lees hier het interview met haar in Plus Magazine.

Auteur