Gezondheidsraad: 'Volumeknop moet omlaag bij concerten en festivals'

Verlaag geluidsniveau versterkte muziek naar 100 decibel

Concert
Getty Images

De Gezondheidsraad adviseert om het maximale geluidsniveau voor versterkte muziek bij onder meer concerten en festivals te verlagen van 103 naar 100 decibel (dB(A)). Volgens de raad draagt dat bij aan het verminderen van het risico op gehoorschade. Verder adviseert de raad om de bestaande preventieve maatregelen, zoals het stimuleren van het gebruik van gehoorbescherming en het geven van voorlichting, voort te zetten.

Frequente of langdurige blootstelling aan hard geluid, bijvoorbeeld door het bezoeken van concerten of door het gebruik van persoonlijke muziekspelers, kan leiden tot gehoorschade zoals tinnitus. Gehoorschade is onomkeerbaar en onbehandelbaar en heeft een grote impact op de kwaliteit van het leven van mensen. In het Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek heeft de overheid maatregelen opgenomen om gehoorschade door blootstelling in de privésfeer te voorkomen. Het huidige (derde) convenant loopt af in 2023. De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over vervolgbeleid.

Uit de wetenschap over het ontstaan en de preventie van gehoorschade blijkt volgens de Gezondheidsraad dat elke maatregel die bijdraagt aan het verlagen van de cumulatieve blootstelling aan harde versterkte muziek leidt tot een lager risico op gehoorschade. Daarom adviseert de raad om het maximale geluidsniveau te verlagen van 103 dB(A) naar 100 dB(A) en zo aan te sluiten bij omringende landen en bij het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin ook rekening is gehouden met het belang van muziekbeleving. Het stimuleren van het gebruik van gehoorbescherming verdient ook prioriteit volgens de Gezondheidsraad. Gebruik van gehoorbescherming wordt door de WHO aangeraden bij 100 dB(A), vooral bij frequente blootstelling. Verder adviseert de raad om ook de andere maatregelen uit het convenant, zoals het monitoren van geluidsniveaus en het geven van voorlichting, voort te zetten.

Auteur 
Bron 
  • Gezondheidsraad