Meer dodelijke valpartijen

Het aantal ouderen dat overlijdt aan de gevolgen van een val, neemt harder toe dan de vergrijzing zelf. De oorzaken zijn verschillend.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Overleden er in 2010 nog 2117 mensen van 65 jaar en ouder nadat ze gevallen waren; vorig jaar waren dat er 3267. VeilgheidNL verwacht dat de stijging van het aantal 'val-doden' tot 2030 nog zal toenemen met 77 procent. Die stijging is groter dan de toename van het aantal senioren in Nederland.

Oorzaken

Valpartijen hebben verschillende oorzaken. Het kan het gevolg zijn van een ziekte of bijwerkingen van medicatie waardoor het reactievermogen afneemt. Daarnaast blijven ouderen gemiddeld langer thuis wonen, wat het risico op ongelukken groter maakt. 

Overschatting

Volgens Nathalie van der Velde, hoofd van de afdeling geriatrie van het AMC, houden mensen niet altijd rekening met lichamelijke beperkingen: “Vallen is iets voor de oudere buurvrouw, denken mensen vaak.” Van der Velde vindt dat zorgelijk, omdat een val op oudere leeftijd grote consequenties kan hebben.

In 2017 worden zogenoemde 'val-airbags' getest om ernstige gevolgen te voorkomen.

Bron: Trouw