Tekort geschikte seniorenwoningen dreigt

Getty Images

Door het ontbreken van een landelijke visie op de bouw van seniorproof woningen, haken beleggers af en dreigt een tekort aan geschikte woningen voor ouderen te ontstaan.

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende tijd flink toe, van drie miljoen nu, naar 4,7 miljoen in 2040. Maar ondanks de toename van ouderen groeit het aantal geschikte woningen voor ouderen maar mondjesmaat. Oorzaak van die matige belangstelling bij beleggers is volgens de directeur van brancheorganisatie VBO, Hans van der Ploeg, het ontbreken van een landelijke visie. Het kabinetsbeleid verandert nu zo vaak dat het voor beleggers niet interessant is. Lokaal vinden volgens hem wel mooie initiatieven plaats, maar een landelijke visie op wonen voor ouderen ontbreekt. Van der Ploeg zou graag zien dat er nieuwe initiatieven komen om het bouwen van seniorenwoningen aantrekkelijker te maken.

Gevolgen

Het gevolg van het tekort aan geschikte seniorenwoningen is volgens Van der Ploeg, dat ouderen te lang blijven wonen in woningen die te groot en niet seniorproof zijn. De kosten van het aanpassen van die woningen komen voor rekening van de gemeenten. Die, zo blijkt uit recente onderzoek van de ANBO, daar vaak niet voor wil opdraaien. Vervolgens komen ouderen die in een niet geschikte woning wonen in een zorginstelling terecht, dat is duurder dan de woningen aanpassen.

Bron 
  • Proud to be Senior