Volmacht wel of niet direct in laten gaan?

Ik ben bezig met het opstellen van een levenstestament. Ik wil graag mijn dochter volmacht geven om dingen te regelen als ik het zelf niet meer kan. Maar eigenlijk wil ik wel zo lang mogelijk alles zelf blijven doen en – hoewel ik een heel goede band heb met mijn dochter - vind ik het niet nodig dat mijn dochter al direct inzage krijgt in mijn financiële zaken. Hoe kan ik dit het beste regelen?

Het is verstandig dat u hier mee bezig bent. Met een levenstestament regelt u dat zaken in uw geest door kunnen gaan als u dat zelf niet meer (goed) kunt. Hierdoor houdt u indirect zo lang mogelijk de regie over uw eigen leven en als u dit soort dingen eenmaal geregeld heeft, geeft dat rust. 

Met betrekking tot de volmacht kunt u aangeven of u wilt dat deze direct ingaat of pas als het echt nodig is en u het zelf niet meer kunt. Als deze volmacht direct ingaat, kunt u zelf nog steeds over alles beslissen en uw zaken regelen maar uw dochter mag dit dan ook al. Aangezien u aangeeft dat u graag zo lang mogelijk zelfstandig bent, kunt u het best opnemen dat de volmacht pas ingaat nadat uw dochter als gevolmachtigde met een verklaring van een daartoe bevoegd arts heeft aangetoond dat u, de volmachtgever, niet langer (of tijdelijk) wilsbekwaam bent. U kunt dit ook uitbreiden met de bepaling dat deze ook mag ingaan als u dat zelf aangeeft.  

Het bovenstaande geldt vooral voor de financiële volmacht. Als u ook een medische volmacht wilt opnemen in uw levenstestament, zou ik u adviseren om de volmacht wél direct in te laten gaan. De praktijk leert dat op de momenten dat van een dergelijke volmacht gebruik moet worden gemaakt er niet altijd nog voldoende tijd is om nog eerst een verklaring van een arts te laten opstellen. Bovendien speelt dit vaak in een weekend of ‘s nachts; hetgeen het nog lastiger maakt. 

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.