Wat is een Blijverslening?

De Blijverslening is een subsidieregeling voor senioren die door de gemeente of provincie waarin u woont wordt verstrekt. Deze lening is bedoeld om uw woning levensloopbestendig te maken en eventueel woningaanpassingen aan te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen aan de douche, uw bad laten vervangen door een douche, vloeren gelijk maken (zonder drempels) of uw slaapkamer verplaatsen naar de benedenverdieping.

Wat is een Blijverslening?

De Blijverslening is een subsidieregeling voor senioren die door de gemeente of provincie waarin u woont wordt verstrekt. Deze lening is bedoeld om uw woning levensloopbestendig te maken en eventueel woningaanpassingen aan te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen aan de douche, uw bad laten vervangen door een douche, vloeren gelijk maken (zonder drempels) of uw slaapkamer verplaatsen naar de benedenverdieping. Hierdoor kunt u als oudere langer in uw eigen huis blijven wonen. Dit is zowel voor u als voor de gemeente voordelig, aangezien ouderen die langer thuis blijven wonen vaak gelukkiger zijn en pas later hoge zorgkosten zullen maken.

Hoe werkt een Blijverslening?

Een Blijverslening wordt altijd verstrekt als een persoonlijke lening of hypotheek tegen gunstige voorwaarden. De voorwaarden zijn verschillend per soort lening. De lening wordt na goedkeuring in een bouwdepot gestort, waardoor u alleen rente betaalt over het deel dat is opgenomen. Vanuit het bouwdepot wordt de aannemer, die de aanpassingen in het huis uitvoert, betaald. Er is dus geen vrije beschikking over het geld, maar het depot kan enkel gebruikt worden voor werkzaamheden van een aannemer. Hierdoor is het niet mogelijk om zelf of via kennissen of familie een deel van de werkzaamheden uit te voeren.

Wat zijn de voordelen van een Blijverslening?

Het grootste voordeel aan de Blijverslening zijn de kosten; die zijn een stuk lager dan wanneer men een gewone lening of hypotheek zou moeten afsluiten. De hypotheekrente van de Blijverslening ligt 1% lager dan de marktrente. De rente voor een Blijverslening in de vorm van een persoonlijke lening ligt ongeveer 2,5% lager dan bij een gewone lening. Hierdoor is deze vorm van lenen een stuk gunstiger. Aan de persoonlijke lening is echter wel een leeftijdsgrens van 75 jaar verbonden.

Waar kan ik een Blijverslening aanvragen?

Bij uw eigen gemeente of provincie. Zij bepalen ook of de geplande werkzaamheden goedgekeurd worden voor dit type lening. Let wel op dat u niet start met de werkzaamheden voordat u de lening helemaal rond heeft, want dan krijgt u hem namelijk niet meer.

Bron: Molenaar