Bank niet verantwoordelijk voor waardedaling

Een bank kan niet medeverantwoordelijk worden gesteld voor de waardedaling van een huis waarop een hypotheek is afgesloten.

Dat blijkt uit een niet-bindend advies van de Geschillencommissie van het Kifid. In 2008 besloot een echtpaar om de overwaarde in hun huis te gelde te maken via een Opeethypotheek. Het echtpaar zou een deel van de hypotheekrente blijven betalen, zodat ze een groot bedrag konden lenen. Het huis werd getaxeerd op een executiewaarde van negen ton. Het echtpaar kon een bedrag van 178.000 euro vrij opnemen en voor de toekomstige rentebetalingen werd een depot van 340.000 gereserveerd.

Vier jaar later werd het huis volgens afspraak opnieuw getaxeerd. Het huis bleek dramatisch in waarde gedaald. De executiewaarde was bijna gehalveerd. Van negen ton was het gedaald tot 475.000 euro. De bank besloot daarop de looptijd van de lening met twee jaar in te korten. Daarna moest het echtpaar alle rente zelf gaan betalen of de lening aflossen door het huis te verkopen. Het echtpaar besloot het huis te verkopen.

Zorgplicht

Het echtpaar stapte naar de Geschillencommissie omdat het meende dat de bank onvoldoende had gewaarschuwd voor de gevolgen van een waardedaling en daarom in haar zorgplicht tekort is geschoten. Daarom zou de bank medeverantwoordelijk zijn voor de gevolgen. Het echtpaar wilde dat de bank zou meewerken aan het verstrekken van een lening om een huis te kopen.

De Geschillencommissie gaf de bank gelijk. De commissie oordeelde dat het de bank niet valt te verwijten dat de woning door de crisis flink in waarde is gedaald. De bank is daardoor niet tekort geschoten, en de vordering van het echtpaar werd afgewezen.

Bron: www.kifid.nl