Geen kwijtschelding schuld na scheiding

Als een echtpaar samen geld heeft geleend en de kredietverlener geeft de ene partner na de scheiding kwijtschelding, dan blijft de andere partner toch hoofdelijk aansprakelijk voor het resterende bedrag.

Dit blijkt uit een bindende uitspraak van de geschillencommissie financiële dienstverlening van het Kifid. In 2000 leende een echtpaar 30.000 gulden (ongeveer €14.000) bij Defam, waarbij beide partners hoofdelijk aansprakelijk waren voor het gehele bedrag. Aangezien het stel zijn betalingsverplichting niet volledig nakwam, eiste de bank het gehele bedrag op. Na de echtscheiding, in 2007, stapte de ene partner naar de Gemeentelijk Kredietbank en via de schuldhulpverlening betaalde zij 10% van de lening af en in ruil daarvoor kreeg zij kwijtschelding.

Gelijke behandeling
Haar ex-echtegenoot bleef rente en aflossing betalen en sinds 2008 ging maandelijks €230 van zijn uitkering naar Defam. Na ruim 4 jaar vroeg hij ook kwijtschelding. Defam ging daarmee niet akkoord, maar wilde wel de rente stop zetten, zodat de man sneller kon aflossen. De man wil eenzelfde behandeling als zijn ex, dus kwijtschelding plus terugbetaling van te veel betaalde termijnen en rente. De zaak komt bij de geschillencommissie terecht, die oordeelt dat de man geen recht heeft op eenzelfde behandeling. Hij heeft geen recht op kwijtschelding, maar hij kan wel kwijtschelding aanvragen, op voorwaarde dat hij Defam inzage geeft in zijn financiële situatie.

www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2013/Uitspraak_2013-364_Bindend.pdf