Geld lenen voor bedrijf

Vraag van de week

Mijn ouders willen me geld lenen voor mijn bedrijf; waar moeten we aan denken?

Wanneer ouders (of tantes of ooms) geld lenen aan een kind of familielid is het verstandig om een aantal zaken rekening te houden. In de eerste plaats of er andere kinderen zijn die er ook iets van vinden. Van groot belang is het of er een onderpand, een zekerheidstelling is voor de lening. Leent een kind voor de aankoop van een huis, dan is het huis vaak het onderpand. Bij een bedrijf is die zekerheid er veel minder; zeker als er al andere leningen lopen. Het is daarbij weer van belang of het bedrijf een BV, eenmanszaak of VOF is.
Omdat het hier om een lening voor een bedrijf gaat, moet ook rekening worden gehouden met hoe goed het met het bedrijf gaat en Infdien van toepassing) waarom de bank het geld niet wil lenen aan het bedrijf. Het is dus verstandig dat u uw ouders inzage geeft in de boeken en hen desnoods de gelegenheid geeft een deskundige mee te laten kijken. Ze moeten de gelegenheid krijgen om hun risico (het niet terugkrijgen van hun geld) te kunnen inschatten.

De rente die u vervolgens over de lening moet betalen, moet zakelijk zijn. Dat wil zeggen dat deze maximaal 25 procent hoger mag zijn dan bij de bank. De bank rekent bij zakelijke leningen al snel een rente van 5 of 6 procent; dat mogen uw ouders ook doen.

Daarnaast is het altijd goed om rekening te houden met geval dat het mis gaat, dus al er geen rente en aflossingen meer (kunnen) worden betaald. Het kan daarom zinvol zijn om af te spreken dat als u de lening niet terugbetaalt of niet terug kunt betalen, de lening een voorschot op de erfenis is. Dat kan belangrijk zijn omdat schenkingen bij het bepalen van de legitieme of vanwege testamentaire bepalingen wel moeten worden ingebracht, maar een niet terugbetaalde lening is niet automatisch een schenking waardoor u door de niet terugbetaalde lening (ongewild) meer ontvangt uit de nalatenschap van uw ouders dan de andere kinderen. Spreek een niet al te korte aflostermijn af zodat uw bedrijf en uw eigen leven er niet onder lijden, maar houdt de mogelijkheid van extra aflossingen open. Leg tenslotte de lening bij de notaris vast zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.