Jaarafrekening energie vaak te laat

Energiezuinig
Getty Images

Een derde deel van de energieleveranciers verstuurt de jaar- of eindafrekening te laat naar zijn klanten. Wettelijk moet dit binnen zes weken na de datum van de verhuizing of na afloop van een jaar of het contract. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft deze energiebedrijven hierop aangesproken.

Energieleveranciers zijn verplicht hun klanten jaarlijks een afrekening te sturen. Zo weet de klant of hij moet bijbetalen voor de levering van energie of dat hij geld terugkrijgt. Bij een verhuizing of overstap naar een andere leverancier moet de klant om dezelfde reden zo snel mogelijk na de overstap een eindafrekening ontvangen. Energieleveranciers moeten de jaar- of eindafrekening binnen zes weken na de einddatum verstuurd hebben. Uit controle van de ACM blijkt dat dit te vaak te laat gebeurt. Ook ontvangt de ACM hierover regelmatig signalen van consumenten.

Het instellen van het prijsplafond op 1 januari 2023 heeft de facturering voor energieleveranciers lastiger gemaakt. Toch blijven zij verplicht om op tijd de jaar- of eindafrekening te versturen. Inmiddels bestaat het prijsplafond zo'n zeven maanden en hebben leveranciers dus ervaring kunnen opdoen. Daarom vindt de ACM dat leveranciers aan de norm van zes weken moeten voldoen en – als dat aan de orde is – teveel betaalde voorschotten ook snel terugbetalen aan de klant.

Leveranciers die achterlopen met het versturen van afrekeningen moeten aan de ACM rapporteren over hun achterstanden en met een verbeterplan komen om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. Mocht een leverancier blijven achterlopen, dan kan de ACM handhaven.

Bron: ACM

 

Auteur