Marktrente maatgevend voor doorlopend krediet

De rente op een doorlopend krediet moet in de pas blijven lopen met de relevante marktrente. Consumenten die meer rente hebben betaald moeten de te veel betaalde rente terugkrijgen.

Dat blijkt uit een beslissing van de Commissie van Beroep van het Kifid. Dit oordeel is in lijn met conclusies in de tussenuitspraken van januari 2019 en december 2019. Bij het aanbieden van een doorlopend krediet kan een bank een hogere of lagere rente hanteren de gemiddelde marktrente. Daarmee wordt de prijs van het doorlopend krediet bepaald. Bij het afsluiten van de lening stemt de consument in met het geboden tarief. De Commissie van Beroep meent dat daarmee het verschil is vastgelegd tussen de individuele rente en het gemiddelde tarief in de markt. De bank moet dat verschil gedurende de gehele looptijd handhaven, aldus de Commissie van Beroep. Met andere woorden: als de gemiddelde rente daalt, moet die daling worden doorberekend aan de consument. De bank is niet verplicht om stijgingen te volgen.

Niet onredelijk

De Commissie oordeelde in een zaak over een doorlopend krediet dat in 1993 is afgesloten bij Finata Bank. De partner van de consument sloot in 2003 bij diezelfde bank een doorlopend krediet af. In 2018 stapte het paar naar de Geschillencommissie omdat zij te veel rente betaalden over de leningen. Zij eisten een terugbetaling vanaf 2007 van de te veel betaalde rente. De Geschillencommissie constateerde dat de bank het rentetarief inderdaad had verhoogd, maar de Commissie vond die verhoging niet onredelijk.

De consument stelde beroep in tegen deze beslissing. In een tussenuitspraak concludeerde de Commissie van Beroep dat de bank geen informatie had gegeven hoe de rentevergoeding was opgebouwd. De consument mocht er daardoor vanuit gaan dat de marktrente gevolgd zou worden. Voordat de bank kon terugbetalen moest de marktrente van de afgelopen jaren door deskundigen worden vastgesteld. Zij hebben geadviseerd om vanaf juli 2010 de rente te hanteren die De Nederlandsche Bank publiceert. In de periode daarvoor kan een gecorrigeerde CBS-reeks worden gebruikt.

Nu de rente bekend, is heeft de Commissie van Beroep geoordeeld dat de bank vanaf 1 januari 2005 het rentepercentage voor deze consument opnieuw moet berekenen aan de hand van die maatstaf. De te veel betaalde rente moet de bank terugbetalen.

Hebt u een lening nodig? Betaal niet onnodig veel en vergelijk hier de laagste rentes. https://www.plusonline.nl/vergelijken/lenen-de-scherpste-rente

Bron(nen):