Minder krediet voor oudere klant

Een bank mag de kredietlimiet op een betaalrekening stapsgewijs verlagen in verband met de leeftijd van de rekeninghouder. Dat is geen leeftijdsdiscriminatie.

Dat blijkt uit een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een klant bij de ABN Amro heeft een betaalrekening met een kredietlimiet van ruim zestienhonderd euro. In  juni stuurt de bank een brief dat ze kredietlimiet vanaf zijn zeventigste verjaardag iedere maand gaan verlagen met 1/120ste deel van de oorspronkelijke limiet. Dat is ruim vijf euro per maand. Zo komt de limiet op zijn tachtigste verjaardag op duizend euro. De man accepteert dit niet en dient een klacht in. Als dat niet tot een oplossing leidt, stapt hij naar het Kifid.

Geen verbod
De man eist dat de bank de kredietlimiet niet verlaagt. Hij vindt de verlaging leeftijdsdiscriminatie. Bovendien is er geen enkele reden de limiet te verlagen. Hij staat namelijk zelden rood en er is geen sprake van wanbetaling of een lager inkomen. Volgens de Geschillencommissie is er geen sprake van verboden onderscheid naar leeftijd. Het wettelijk verbod tot leeftijdsdiscriminatie geldt namelijk niet voor het aanbieden van goederen en diensten. De bank handelt dus niet in strijd met de wet.

ABN Amro legt bij de Geschillencommissie uit dat het de kredietlimiet na de zeventigste verjaardag verlaagt om te voorkomen dat klanten aan het eind van hun leven kampen met grote schulden. De Geschillencommissie vindt deze handelswijze niet onredelijk en wijst daarom de klacht van de man af. ABN Amro mag de kredietlimiet verlagen.

Bron(nen):