Waarom moet mbo'er reiskosten zelf betalen?

Mijn dochter gaat een mbo-opleiding doen, 100 kilometer verderop. Moet ik haar reiskosten zelf betalen?

Mijn 16-jarige dochter gaat per 1 september een (gespecialiseerde) mbo-opleiding volgen op een school 100 kilometer van onze woonplaats. Dat kost mij per maand € 400 aan reiskosten, omdat zij geen recht heeft op een ov-studentenkaart. Dit is voor mij eigenlijk niet op te brengen. Moet zij daarom maar niet verder leren?

Een hbo’er van 17 heeft wel recht op studiefinanciering en een ov-studentenkaart, een mbo-leerling van 16 en 17 jaar niet. ‘De politiek’ is al jaren op de hoogte van deze wrange situatie, geeft toe dat er iets scheef zit, maar geeft aan voorlopig geen geld te hebben voor een oplossing.

Er wordt nu gesproken over het aanbieden van een ov-studentenkaart met bijbetaling. Het moment van invoering is echter nog niet bekend. Gestreefd wordt naar invoering per 1 januari, maar het kan ook 1 september 2010 worden. Dat betekent dat de naar schatting 168.000 mbo’ers van 16 en 17 nog enige tijd zelf volledig voor hun reiskosten moeten opdraaien. In de praktijk kan dit betekenen dat gekozen wordt voor een kwalitatief mindere opleiding, uitsluitend vanwege het feit dat daarmee reiskosten worden bespaard.

U kunt voor een kind onder de 18 wel een tegemoetkoming schoolkosten en een tegemoetkoming les- of cursusgeld aanvragen. Voor de voorwaarden zie de website van de Informatie Beheer Groep (www.ibgroep.nl).

Ook bestaat voor 16- en 17-jarigen die een dagopleiding volgen van minimaal 213 uur per kwartaal en niet in aanmerking komen voor studiefinanciering het recht op kinderbijslag. Voorwaarde is dat het kind niet meer dan €1240 netto per kwartaal bijverdient.