De meest gestelde vragen over pensioenen

Waar kan ik klagen over mijn pensioenfonds? Wat is een levensloopverzekering? Wat gebeurt er als ik van baan wissel? U leest het hier.

Pensioenfonds

Kunnen gepensioneerden invloed uitoefenen op het pensioenfonds?

Een beetje. Er is een principeakkoord tussen de Stichting van de Arbeid (werkgevers en werknemers) en het Coördinatieorgaan Samenwerkenden Ouderenbonden (www.ouderenorganisaties.nl) om gepensioneerden meer medezeggenschap te geven. Dit wordt vaak vertaald in een deelnemersraad, waarin behalve werknemers ook gepensioneerden zitting hebben. Meestal heeft een deelnemersraad een adviesfunctie.

Klacht

Ik heb een klacht over mijn pensioenfonds. Hoe pak ik dat aan?

Informeer bij uw pensioenfonds welke procedure er is als u een klacht hebt of als u het niet eens bent met een beslissing. Komt u er met het fonds niet uit, dan kunt u naar de Ombudsman Pensioenen stappen. Deze Ombudsman bestaat sinds 1995. De Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen hebben dit instituut ingesteld. De Ombudsman Pensioenen opereert onafhankelijk. Uw klacht wordt pas in behandeling genomen nadat u een klacht- of beroepsprocedure heeft doorlopen bij het pensioenfonds zelf. Bent u niet tevreden over het resultaat, dan kunt u uw klacht (kosteloos) voorleggen aan de Ombudsman,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, tel. 070-333 89 65 of kijk op www.ombudsmanpensioenen.nl.

Belasting bijbetalen

Sinds ik 65 ben, moet ik steeds belasting bijbetalen. Dat vind ik raar, want mijn belastbaar inkomen is gedaald. Als 65-plusser zou ik toch juist minder belasting moeten betalen?

Dat klopt ook. Het belastingtarief voor 65-plussers is namelijk lager: 15,75 procent over de eerste schrijf tot € 17.319. Mensen onder de 65 jaar betalen hierover 33,65 procent (bedragen 2007). Als uw inkomen niet omhoog is gegaan, zal het totale bedrag dat u afdraagt aan de fiscus dan ook moeten zijn gedaald. Dat u toch belasting moet bijbetalen, komt waarschijnlijk doordat de uitkerende instanties niet genoeg belasting inhouden. Dat zit zo. Sinds uw 65ste krijgt u uw inkomen van verschillende kanten: AOW van de Sociale Verzekeringsbank en eventueel een aanvullend pensioen van een of meer pensioenfondsen. Deze uitkerende instanties houden wel belasting in, maar ieder slechts voor een deel van het inkomen. Als dat stukje inkomen niet boven de eerste belastingschijf uitkomt, wordt alleen het laagste tarief ingehouden. Maar alle stukjes bij elkaar opgeteld, valt een deel van uw inkomen waarschijnlijk wel in de tweede of misschien zelfs in de derde tariefschijf. Dat uw inkomen in een hogere schijf valt, blijkt echter pas nadat u bij de Belastingdienst aangifte hebt gedaan. Bijbetalen is het gevolg.

Oud pensioen

Ik heb een oud pensioen gevonden. Het gaat om weinig geld. Kan ik dit in één keer laten uitbetalen?

Ja, dat kan als het om zeer kleine pensioenen gaat. Zowel de pensioenuitvoerder als uzelf kunnen hierom vragen. De andere partij is verplicht om eraan mee te werken. Het mag alleen als het opgebouwde pensioen niet meer is dan 361,02 euro (in 2006). Dit bedrag wordt ieder jaar iets verhoogd. Bij emigratie geldt een dubbel bedrag en dan mag het vóór de pensioengerechtigde leeftijd.

Levensloopverzekering

Kan ik de levensloopregeling gebruiken als prepensioen?

Ja, dat kan. In de levensloopregeling mag u maximaal 210 procent van uw salaris opsparen. Dat geld moet u besteden aan verlof. U kunt zelf bepalen wanneer u het verlof opneemt. Doet u dat voor uw pensionering, dan gebruikt u de levensloopregeling om eerder te stoppen met werken. Bij de maximale opname van 70 procent van uw salaris heeft u maximaal drie jaar verlof.

Andere baan

Ik heb een andere baan gevonden. Het pensioen dat ik heb opgebouwd, wil ik graag meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Kan dit?

Dit is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Vanaf 1994 zijn pensioenuitvoerders bij een wisseling van werkgever wettelijk verplicht om aan een verzoek om waardeoverdracht mee te werken. Waardeoverdracht is alleen mogelijk aan het pensioenfonds of verzekeraar waar uw nieuwe of een oude werkgever de pensioenregeling heeft verzekerd.

Wereldreis

Na mijn pensionering willen mijn vrouw en ik een wereldreis gaan maken. Dat gaat flink wat kosten. Is het mogelijk dat mijn pensioen het eerste jaar wordt verhoogd?

Ja. In veel pensioenregelingen kunt u op uw pensioendatum ervoor kiezen om eerst een hogere uitkering te nemen, die later wordt verlaagd. Andersom kan ook: de eerste jaren een lagere uitkering en daarna een hogere. Dat kan van pas komen als u de eerste jaren na uw pensionering andere inkomsten heeft. Pensioenuitkeringen mogen niet onbeperkt in hoogte variëren. De laagste uitkering mag niet lager zijn dan driekwart van de hoogste.

Prepensioen

Als het prepensioen verdwijnt, wat gebeurt er dan met de premies die ik hiervoor heb betaald?

Opgebouwde pensioenaanspraken, voor elke vorm van pensioen, blijven bij een verandering in de regel altijd behouden. U hebt ervoor gespaard en het spaartegoed blijft van u. Als u het niet meer aan een vervroegd pensioen kunt uitgeven, zal het hoogstwaarschijnlijk aan uw ouderdomspensioen worden gevoegd. Wat de mogelijkheden precies zijn, hangt af van de afspraken tussen werkgevers en werknemers en het pensioenfonds. Dit geldt alleen als er is gespaard. Bij de VUT zijn er geen pensioenaanspraken opgebouwd.

Bron(nen):
  • Plus Pensioengids
Trefwoorden: