Provinciale Staten: wat doen ze voor u?

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. In een speciaal verkiezingsdossier besteedt Plus Online hier aandacht aan. In dit artikel leest u wat de provincies zoal voor u doen.

De twaalf Nederlandse provincies: menigeen kan het rijtje nog altijd opdreunen, soms zelfs inclusief de provinciale hoofdsteden. De provincies zijn eigenlijk een tussenlaag tussen de rijksoverheid en de gemeenten. Provincies hebben een pakket aan wettelijke taken. Daarnaast zijn er taken die de provincie op eigen initiatief naar zich toetrekt. De provincie regelt dan ook meer dan menigeen denkt.

Met de bus naar uw schoonzus

De provincie zorgt ervoor dat er streekbussen tussen de verschillende gemeentes rijden. Ook bepaalt de provincie waar de bushaltes voor de streekbus staan. Als er weinig of geen streekbussen rijden, kan de provincie ook bepalen dat er een belbus of een regiotaxi moet komen. De provincie zorgt er op deze manier voor dat u zo goed mogelijk kunt gaan en staan waar u wilt. 

Mooi, hè, Nederland?

Samen met de waterschappen is de provincie verantwoordelijk voor uw droge voeten, oftewel het beheer van de dijken. Verder zijn provincie en waterschappen verantwoordelijk voor schoon en gezond zwemwater. 

Nog een belangrijke taak is de zorg voor bijzondere landschappen en natuur, zoals de duinen, het Waddengebied, de Biesbosch, enzovoort. De provincie werkt hierin samen met de rijksoverheid en met de verschillende natuurbeschermingsorganisaties. Als u binnenkort weer door een Hollands natuurgebied fietst of wandelt, weet dan dat u al dat moois mede te danken hebt aan de provincie. 

Voor wat betreft het milieu is de provincie onder meer verantwoordelijk voor het beperken van stank en luchtvervuiling. Ook zorgt de provincie ervoor dat verontreinigde terreinen (denk aan oude fabrieksterreinen) worden schoongemaakt. Andere zaken die onder de milieutaak vallen, zijn de zuiveringsinstallaties en de locaties voor de inzameling van bijvoorbeeld grof vuil en autowrakken. 

Een geitenboer, een nieuwbouwwijk en vijf windmolens – in úw achtertuin

Mag uw buurman een geitenboerderij beginnen, ja of nee? En hoe zit het met de windmolens, komen die nu wel of niet in de polder naast uw woonplaats? Dit zijn typisch onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt. De provincie bepaalt of en zo ja, waar de boer mag boeren en aan welke regels hij zich moet houden. De provincie gaat ook over het plaatsen van windmolens. En als er een nieuwe woonwijk in uw gemeente komt, heeft uw gemeente daar toestemming voor nodig van de provincie. Voor wat betreft de wegen vallen alle provinciale fietspaden, wegen (N-wegen) en bruggen onder provinciale verantwoordelijkheid. 

Als iedere seconde telt…

De provincie moet ervoor zorgen dat er op élke plek binnen de provincie binnen 15 minuten een ambulance kan zijn. 

Ook zo’n liefhebber van de bieb?

De provincie is betrokken bij het behoud van uw bibliotheek. Ook karakteristieke monumenten in uw woonplaats zijn (soms deels) afhankelijk van subsidies van de provincie. Dat geldt ook voor sportgelegenheden en culturele activiteiten. Verder financiert de provincie de regionale omroep. 

Samen zorgen

In samenwerking met gemeenten stimuleert de provincie projecten voor onder meer ouderen, vrijwilligerswerk en regionale patiëntenplatforms. In die zin betekent de provincie dus ook veel voor het dagelijkse wel en wee van heel veel mensen. 

Het huishoudboekje van uw gemeente

Het bestuur van de provincie (de Gedeputeerde Staten) controleren de financiële handel en wandel van gemeenten. In dat kader controleert de provincie elk jaar de gemeentelijke begroting en de gemeentelijke jaarrekening. 
 

Bron(nen):