Dit betekent Prinsjesdag 2021 voor onze portemonnee

De economie herstelt wonderwel, dus volgens de regering gaan we er ook in 2022 allemaal een piepklein beetje op vooruit. Maar de plannen voor Prinsjesdag pakken niet voor iedereen hetzelfde uit. Lees hier wat het betekent voor uw portemonnee.

Belastingen: iets omlaag

Het belastingtarief in de eerste belastingschijf daalt licht
Vanaf 2022 daalt het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf (tot 69.398 euro) van 37,10 procent naar 37,07 procent.
Voor AOW'ers geldt een lager tarief in een aangepaste belastingschijf en ook daar daalt de belasting met 0,03 procent:

Inkomstenbelasting 2022 ouder dan de AOW leeftijd

En er is nog meer fiscaal voordeel voor ouderen, want de bijdrage Zorgverzekeringswet daalt van 5,75 procent naar 5,45 procent voor gepensioneerden (en zelfstandigen). Voor werknemers daalt deze bijdrage van 7 naar 6,75 procent.

De ouderenkorting gaat met 23 euro omhoog naar 1.726 euro. Dat is een voordeel omdat je over deze korting geen belasting hoeft te betalen.
Werkgevers mogen werknemers die thuiswerken daarvoor tot 2 euro per dag belastingvrij vergoeden.  

Deze maatregen zijn vanaf 2022 direct merkbaar op de loonstrook of het overzicht van het pensioenfonds en voor veel mensen zal dit een kleine verbetering betekenen.

Zorg- en huurtoeslag

De zorgtoeslag stijgt volgend jaar voor alleenstaanden waarschijnlijk met zo'n 3 euro per maand. Partners krijgen iets meer. Dat extra geld is bedoeld om de stijgende kosten van het basispakket zorgverzekering te compenseren. Die kosten stijgen naar verwachting met zo'n 30 euro per jaar, maar de zorgverzekeraars moeten die premies nog bekend maken. Deze kostenstijging kan per verzekeraar sterk verschillen.
De huurtoeslag gaat ook iets omhoog en de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen worden iets verruimd. Er geldt namelijk een grens voor de huurprijs van de woning en soms stijgt de huurprijs boven die grens. Dit heet huurgrensoverschrijding. Huurders konden het recht op huurtoeslag voor altijd verliezen als zij (een maand) voordat de huurprijs de grens overschreed geen huurtoeslag ontvingen. Zij hadden in dat jaar bijvoorbeeld teveel inkomen. Dit betekent ook dat zij geen huurtoeslag meer kunnen aanvragen als hun inkomen of vermogen daarna daalt. Vanaf 1 januari 2022 wordt het recht op huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding hersteld. Huurders komen opnieuw in aanmerking voor huurtoeslag als hun inkomen of vermogen weer daalt, als er wel ooit recht op huurtoeslag heeft bestaan op de betreffende woning.

Verduurzamen

Er zijn miljarden euro's vrijgemaakt voor het verduurzamen van woningen. Onder meer voor warmtepompen en isolatie zijn er allerlei (subsidie)maatregelen te verwachten. De details daarvan moeten nog worden uitgewerkt en als er meer bekend wordt, leest u dat waarschijnlijk op de website van het RVO, daar staan ook de huidige subsidiemaatregelen.

Hypotheekrenteaftrek verder beperkt

Nu mogen aftrekposten, zoals de hypotheekrente en zorgkosten, tegen maximaal 43 procent worden afgetrokken. Dat gaat omlaag naar 40 procent. Deze maatregel raakt vooral de hogere inkomens die meer dan 49,5 procent inkomstenbelasting betalen (vanaf 69.398 euro)

Eigenwoningforfait daalt

Huizenbezitters betalen aan de Belastingdienst een eigenwoningforfait, gebaseerd op de WOZ-waarde van de wonging. Dit forfait daalt van 0,5 naar 0,45 procent. Dat is een voordeel, maar waarschijnlijk wordt dat (deels) teniet gedaan door de sterk gestegen woningprijzen.

Wet Hillen

De bijtelling bij geen of geringe eigenwoningschuld stijgt van 9,9 procent naar 13,3 procent. Op de website van de Vereniging Eigen Huis leest u meer over de Wet Hillen, met rekenvoorbeelden

AOW en pensioenen

De bruto AOW-uitkering stijgt met 1,6 procent, deze stijging wordt deels per 1 januari 2022 en deels per 1 juli 2022 ingevoerd. De actuele AOW bedragen vindt u hier.
Werknemers, werkgevers en de overheid praten nog steeds over de verdere uitwerking van het pensioenakkoord en dat betekent dat de de meeste aanvullende pensioenen ook dit jaar niet geïndexeerd worden.

Meer subsidie voor elektrische auto's

Dit jaar was de subsidiepot voor elektrische auto's (4.000 euro voor een nieuwe, 2.000 euro voor tweedehands) snel leeg. Er liggen plannen voor een nieuwe subsidieronde en daarvoor is nu 90 miljoen euro beschikbaar. Het grootste deel daarvan is voor nieuwe elektrische auto's (80 miljoen euro). De rest is voor e-occassions. De subsidie per auto gaat omlaag: 3.350 euro voor een nieuwe auto. De gedachte daarachter is dat deze in de aanschaf steeds goedkoper worden.

Prijsstijgingen door inflatie

Belastingvoordeel en iets hogere uitkeringen zijn één kant van het verhaal, want daar staan in veel gevallen stijgende prijzen tegenover. Het Nibud rekent op een gemiddelde prijsstijging van 1,8 procent onder meer door stijgende energiekosten. Per saldo betekent dit dat veel huishoudens er in 2022 nauwelijks op vooruit zullen gaan.