Dit weten we al over Prinsjesdag 2020

Eigenlijk worden de plannen van het kabinet pas op de Derde Dinsdag van september bekend gemaakt. Maar inmiddels liggen er al veel plannen op straat. We zetten de belangrijkste op een rij.

Zorgverzekering: 62 euro duurder

Het is uiteindelijk aan de zorgverzekeraars om bekend te maken wat het basispakket straks gaat kosten, maar volgens Haagse Bronnen, houden rekenmeesters rekening met een premiestijging van 62 euro per jaar, zo'n 5 euro per maand.
Deze stijging lijkt nog mee te vallen, want in eerdere berichten werd er nog uitgegaan van een stijging van 144 euro. Maar zelfs met deze beperkte stijging van 62 euro, zijn de kosten van de zorgverzekering de afgelopen zeven jaar met bijna 400 euro per jaar gestegen.

bron: zorgwijzer.nl
 

Zorgtoeslag: omhoog

De zorgtoeslag is gekoppeld aan de kosten het basispakket. Die toeslag gaat dus waarschijnlijk omhoog.

Zorgbonus voor personeel in de zorg: 500 euro

Bovenop de al toegezegde bonus van 1.000 euro krijgt zorgpersoneel nog eens 500 euro. De sector vraagt al langer om een structurele loonsverhoging, maar die zit er niet in. Daarnaast maakt de overheid 130 miljoen euro beschikbaar om werk in de zorg aantrekkelijker te maken.

Onderwijs: salaris omhoog + extra geld

Het kabinet trekt 32 miljoen euro uit om het lerarentekort te bestrijden. Daar hoort waarschijnlijk een loonsverhoging bij. Bovendien blijken er meer studenten en leerlingen te zijn dan eerst begroot waardoor en nog eens 450 miljoen euro extra naar het onderwijs gaat.

Spaartaks: omlaag

Nu is ruim 30.000 euro van het spaargeld en beleggingen niet belast. Waarschijnlijk gaat deze vrijstelling naar 50.000 euro.

Loonbelasting: iets omlaag

Vorige jaar werd tijdens Prinsjesdag al aangekondigd dat de loonbelasting in de eerste schijf (tot ruim 68.000 euro) iets omlaag gaat. Dat betekent voordeel voor iedereen. De arbeidskorting gaat ook iets omhoog. Werkenden zouden daardoor ook in 2021 netto weer iets meer over moeten houden. In totaal heeft de regering hiervoor 1 miljard euro gereserveerd. Het kindgebonden budget voor gezinnen met drie of meer kinderen gaat omhoog.

Overdrachtsbelasting op de schop

Wie nu een huis koopt, betaalt 2 procent overdachtsbelasting. Voor starters die jonger zijn dan 35 jaar en straks hun eerst huis kopen, wordt deze belasting afgeschaft. De overheid doet dat in de hoop de kansen voor starters op de huizenmarkt te vergroten.
Want tweedehuizenkopers betalen deze rekening. Wie nu een tweede huis koopt, betaalt ook twee procent overdrachtbelasting. Straks wordt dat acht procent. De overheid hoopt op die manier (particuliere) beleggers in huizen te ontmoedigen.
Voor starters betekent deze maatregel als ze een huis van 300.000 euro kopen, dat ze 6.000 voordeliger uit zijn. Beleggers betalen 18.000 euro extra.

Huurwoningen: goedkoper?

De huren zijn het afgelopen jaar explosief gestegen.  Daarover is een felle discussie in de Tweede Kamer ontstaan. Minister Ollongren weigert de huren te bevrieven en belooft geen verhoging van de huurtoeslag. Even later beweerden Haagse Bronnen wel dat de Woningcorporaties die zo'n 70 procent van alle huurhuizen bezitten een lagere verhuurderheffing krijgen. Daarvoor wordt 200 miljoen euro beschikbaar gesteld en dat zou moeten leiden tot een daling van de huurprijzen.

In totaal staat er voor 295 miljoen euro extra op de begroting voor woningbouw.

 

Koopkracht: klein plusje

RTL Nieuws wist al de hand te leggen op enkele stukken. Daaruit blijkt dat de overheid geen rekening houdt met een tweede lockdown in verband met corona. Als het herstel van de economie zich doorzet zit er volgens de rekenmeesters een economische groei in van 3,5 procent in 2021. Dat biedt ruimte om de koopkracht iets te laten stijgen. Werkenden gaan er het meest op vooruit: 1,2 procent, gepensioneerden het minst: 0,4 procent. Dat is 0,1 procent minder dan uitkeringsgerechtigden.

Veiligheid: meer gevangenissen

Justitie en Veiligheid krijgt er volgend jaar 300 miljoen euro bij en dat geld gaat voor een groot deel naar extra gevangenissen en TBS-instellingen. In de jaren daarna krijgt Justitie er jaarlijks 350 miljoen bij, deels voor de bestrijding van drugsbendes.

Zeeland: geen kazerne, wel geld

De marinierskazerne zou naar Vlissingen gaan, maar dat gaat niet door. In plaats daarvan krijgt de provincie 652 miljoen euro tot en met 2030.

Minder stikstof: 5 miljard euro

De overheid maakt tot 2030 5 miljard euro beschikbaar voor de reductie van stikstofneerslag. Waar dat geld precies naar toe gaat, is niet duidelijk, maar een deel zal in elk geval gebruikt worden voor het uitkopen van boeren. Daarnaast komt er een belasting op CO2, waarvan de details nog niet bekend zijn.