Nieuwe regels bij verlengen rijbewijs

Automobilisten tussen de 70 en 75 jaar hoeven vanaf 1 januari 2014 niet meer medisch te worden gekeurd als ze hun rijbewijs willen vernieuwen. En er verandert meer dat u moet weten.

De rijbewijskeuring gaat op de schop. Tot 31 december 2013 moest iedere automobilist van 70 jaar of ouder die het rijbewijs wil verlengen zich medisch laten keuren. Ruim 300.000 mensen krijgen per jaar met deze keuring te maken. Ongeveer tweederde wordt goedgekeurd, een derde krijgt een 'beperking' of een aanpassing opgelegd, en minder dan 1 procent wordt afgekeurd. 

Goed nieuws!

Deze voor velen ergerlijke rompslomp gaat op 1 januari 2014 veranderen. Vanaf die datum is de medische keuring alleen nog verplicht voor bestuurders die 75 jaar of ouder zijn. Dit is goed nieuws voor 70-plussers, want zij zijn verlost van de verplichte keuring. Er zijn twee groepen bestuurders voor wie een uitzondering is gemaakt.

  • Is uw rijbewijs op dit moment maximaal vijf jaar geldig (bijvoorbeeld vanwege een handicap), dan moet u zich bij het vernieuwen van uw rijbewijs áltijd medisch laten keuren, ook al ent u nog geen 75 jaar.
  • Heeft u in het verleden al een 'Eigen Verklaring' moeten invullen, dan moet u dat meestal ook weer doen als uw rijbewijs verlengt, ook al bent u nog geen 75. Zekerheid hierover krijgt u bij uw gemeente: daar kunnen ze kijken of uw 'medische indicator'op 'ja'staat. Zo ja, dan moet u een Eigen Verklaring opsturen. De Eigen Verklaring bestaat uit elf vragen over onder meer uw gezondheid en medicijngebruik. Beantwoord u één van de vragen met 'ja', dan is alsnog een bezoek aan een arts voor een aantekening verplicht.

70 tot 75

Wat verandert er voor automobilisten tussen de 70 en 75 jaar? Wie na 1 januari 2014 het rijbewijs wil vernieuwen, hoeft zich niet meer medisch te laten keuren en krijgt een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is. Heeft u in het verleden al eens een Eigen Verklaring moeten invullen, dan moet u dat nu meestal weer doen. Het is in ieder geval verplicht als uw medische indicator bij de gemeente op 'ja'staat. Het CBR beoordeelt uw Eigen Verklaring. Mogelijk moet u vervolgens toch medisch gekeurd worden. De Eigen Verklaring kunt u kopen via de website van het CBR (CBR.nl). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het formulier kost in 2014 €25,80. Liever een papieren formulier. Dit kunt u kopen bij de theorie-examencentra van het CBR en bij veel gemeenten. Gemeenten kunnen extra administratiekosten in rekening brengen.

5 Jaar is uw vernieuwde rijbewijs vanaf uw 70ste maximaal geldig.

75 jaar of ouder

Bent u 75 jaar of ouder en wilt u na de jaarswisseling uw rijbewijs verlengen, dan moet u eerst een verplichte medische keuring ondergaan. Hiervoor heeft u een 'Eigen Verklaring met geneeskundig verslag 75+'' nodig. Dit is een formulier met vragen over uw gezondheid. Zo'n Eigen Verklaring kunt u kopen via het CBR. Een aantal vragen op de verklaring beantwoord u zelf, onder andere over medicijngebruik, duizelingen, suikerziekte, en hart- en vaatziekten. Daarnaast zijn er ook vragen die een keuringsarts moet beantwoorden. De arts controleert of uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie goed is en of uw armen en benen en wervelkolom voldoende functioneren. Ook een oogtest maakt deel uit van de keuring. Verder meet de arts uw bloeddruk en controleert hij de urine op suikerziekte.

Keuringsarts zoeken

Van het CBR mag u zich best laten keuren door uw eigen huisarts, maar de meeste huisartsen willen dit niet; het zou de goede relatie in gevaar kunnen brengen, bijvoorbeeld als de huisarts iemand rijbewijs 'afpakt'. U kunt zich door uw huisarts laten doorverwijzen of zelf een arts zoeken die een rijbewijs-keuring aanbiedt.

Huisartsen mogen voor een rijbewijskeuring van een kwartier maximaal €46,63 (inclusief btw) in rekening brengen. Meestal is een kwartier voldoende om alle keuringspunten door te lopen. Duurt de keuring langer dan 15 minuten, dan is het maximum tarief €93,50 (tarieven 2013). De rijbewijskeuring zit niet in het basispakket van de zorgverzekering. Aanvullende polissen vergoeden de keuring soms wel. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden.

Beoordeling CBR

Het CBR beoordeelt uw antwoorden en de informatie van de arts op het keuringsformulier. U krijgt bijna altijd binnen vier weken na het insturen een reactie van het CBR. Meestal wordt het rijbewijs vijf jaar verlengd. Voor de daadwerkelijke verlenging moet u naar het gemeentehuis.

Top 5 medische afkeuringen

  • Beroerte of hersenbeschadiging
  • Dementie
  • Staar (oogaandoening)
  • Alcoholisme
  • Geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden

Extra keuring bij specialist

Soms kan het CBR op grond van de Eigen Verklaring geen beslissing nemen. De bestuurder moet dan voor extra onderzoek naar een specialist, bijvoorbeeld een oogarts, cardioloog of internist. Een specialist brengt ook extra kosten met zich mee. Deze mag €94,44 (inclusief btw) in rekening brengen voor een keuring van een kwartier plus een kwartier voorbereiding en rapportage. Voor ieder extra kwartier mag hij €47,21 extra in rekening brengen. De specialist wordt geacht vooraf aan te geven of hij langer dan 15 minuten nodig heeft. Deze maximumtarieven gelden in 2014.

Extra rijtest

Soms is (ook) een rijtest nodig. U moet dan met name laten zien dat u veilig en verantwoord rijdt, niet of u het bochtje achteruit wel beheerst. Een deskundige van het CBR rijdt mee om dit te boordelen. Het is belangrijk dat u goed en op tijd waarneemt en reageert op de verschillende situaties, ook als het hectisch is. De rijtest wordt zo mogelijk afgelegd in uw eigen auto en is gratis.

Rijdt u onveilig of past u de verkeersregel niet goed toe? Dan krijgt u mogelijk het advies om speciale rijlessen te volgen, bijvoorbeeld in een auto met automatische versnellingsbak. Als u niet hoeft te schakelen blijft er meer aandacht over voor het verkeer. In een tweede rijtest kunt u dan laten zien dat u wel veilig kunt rijden. De uitkomst kan zijn dat uw rijbewijs wordt verlengd met de aantekening dat u alleen in een automaat mag rijden. Zo kunt u toch altijd blijven rijden!

Rijtest onvoldoende

Als de rijtest niet goed verloopt vanwege een lichamelijke beperking, dan zal de CBR-deskundige eerst kijken welke oplossingen mogelijk zijn. Misschien kunt u wel veilg rijden in een aangepaste auto, bijvoorbeeld met lichtere bediening. U mag dan een rijtest afleggen in een aangepaste auto, bijvoorbeeld met lichtere bediening. De CBR-deskundige helpt u een gespecialiseerde rijschool te vinden. Blijkt uit deze rijtest dat u geschikt bent om veilig te rijden, dan krijgt u een rijbewijs waarop staat dat u alleen in een auto met de betreffende aanpassing mag rijden.

Bron(nen):
  • Plus Magazine