Communiceren met de dokter

De juiste voorbereiding

Zelfredzame patiënten zijn minder afhankelijk van zorgverleners. Maar nog belangrijker: ze zijn gelukkiger dan patiënten die zich afhankelijk opstellen. Met deze tips wordt u een mondige patiënt!
  • Bedenk voordat u naar de dokter gaat, wat u van hem verwacht.
  • Bereid het gesprek voor. Schrijf vragen die u hebt op.
  • Luisteren en vooral onthouden is extra moeilijk onder spanning. Neem zo mogelijk iemand mee naar het spreekuur.
  • Behandel de arts als bondgenoot, niet als vijand.
  • Toon begrip voor de zienswijze van de arts, maar breng ook duidelijk naar voren wat je zelf belangrijk vindt en ook waarom.
  • Voorkom ‘ja, maar-discussies’. Kunt u het niet eens worden over een bepaalde zienswijze of aanpak? Geef dit dan aan met de volgende samenvatting: “Enerzijds zegt u ... , anderzijds vind ik..... Hoe zullen we dat oplossen?” 
  • Wordt u emotioneel? Zeg het. Vraag om een ‘time out’. Maak desnoods een vervolgafspraak op korte termijn.
  • Besef dat adviezen van de arts geen bevelen zijn.
  • Kunt u een bepaald advies niet opvolgen? Zeg het tegen de arts en leg uit waarom.
  • Besef dat de dokter ook maar een mens is.  
Bron(nen):