Burn-out geen geldig excuus

Om te laat in hoger beroep te gaan

Een burn-out is geen geldig excuus om te laat in hoger beroep te gaan tegen een besluit van de belastingdienst. Dit blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden.

Een belastingplichtige ontving eind 2011 een aanslag inkomstenbelasting over 2008 en tekende daartegen bezwaar aan. De inspecteur besloot op 9 december 2011 dat het bezwaar niet-ontvankelijk was. De man kon binnen zes weken tegen dat besluit in beroep gaan.

Beroep

Het duurde langer dan zes weken: de rechtbank ontving pas op 25 april 2013, zo’n anderhalf jaar later, het beroepschrift tegen het besluit van de Inspecteur. Tijdens de behandeling bij de rechter is de man niet komen opdagen. De rechtbank verklaarde het beroep niet-ontvankelijk omdat het niet binnen zes weken was ingediend en er geen goede reden was voor het te late indienen. In hoger beroep voerde de man aan dat hij een burn-out had, maar kon de rechter niet overtuigen dat zijn burn-out zo ernstig en langdurig was dat het de late indiening van het beroepschrift verklaarde. Het beroep werd als niet-ontvankelijk bestempeld.

Bron: De Rechtspraak