Aandachtspunten levenstestament

Vraag van de week

Levenstestament opstellen
Getty Images

Wij overwegen een levenstestament op te laten stellen. Zijn er punten waar we op moeten letten?

Ondanks dat de akten van het levenstestament grotendeels standaard zijn, kunt u wel enkele persoonlijke punten inbrengen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat u, behalve elkaar tot gevolmachtigde te benoemen, ook aan opvolging denkt zodat er ook voor de langstlevende van u beiden een gevolmachtigde beschikbaar is; en bij voorkeur nog een tweede opvolgend gevolmachtigde.

Daarnaast kunt u het moment bepalen waarop de volmacht ingaat. Voor echtgenoten/partners is dat vaak onmiddellijk. Voor de opvolgend gevolmachtigde kunt u opnemen dat de algemene of financiële volmacht pas ingaat nadat door een daartoe bevoegd arts is vastgesteld dat de volmachtgever (tijdelijk) niet meer wilsbekwaam is. Het is verstandig om voor alle gevolmachtigden de medische volmacht wel onmiddellijk in te laten gaan omdat bij medische aangelegenheden de tijd vaak ontbreekt om eerst de wilsonbekwaamheid vast te laten stellen. Om de gevolmachtigde te laten controleren kunt u eventueel nog een toezichthouder benoemen.

Wat het financieel beheer betreft kan het zinvol zijn om de rechten van de gevolmachtigde goed vast te leggen. Wat mag de gevolmachtigde wel en wat juist niet? Belangrijk daarbij is de bevoegdheid om wel of geen schenkingen te mogen doen. Vooral voor de situatie als de langstlevende echtgenoot/partner is opgenomen in een zorginstelling. Mag de gevolmachtigde schenkingen doen, bepaal dan aan wie en hoeveel.

Tenslotte raad ik u aan om in uw levenstestament wel een medisch (opvolgend) gevolmachtigde te benoemen, maar de wel/niet-behandelverklaring en eventuele euthanasieverklaring apart van het levenstestament op te stellen. Wanneer u van mening verandert of genuanceerder over deze zaken bent gaan denken, kunt u de verklaring onderhands gemakkelijk aanpassen. Staat alles vastgelegd in het levenstestament zelf, dan is een nieuw levenstestament nodig.

Als laatste kunt u nog een persoonlijke handreiking opnemen in het levenstestament waarin u voor de gevolmachtigde aangeeft wat voor u van belang is.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.