De verschillende 'smaken' executeur

Testament opstellen
Getty Images

Ik ben bezig met mijn testament en ik denk er ook over om een executeur te benoemen. Nu lees ik van alles over een, twee en drie sterren executeur. Wat houdt dit nu eigenlijk precies in? En kan ik ook twee executeurs benoemen, namelijk een voor de uitvaart en een voor de rest van de afwikkeling?

Er zijn inderdaad verschillende soorten executeurs met verschillende bevoegdheden. Deze worden ook wel een, twee en drie sterren executeur genoemd.

De een ster of uitvaartexecuteur is alleen belast met het organiseren van de uitvaart. 

De twee sterren of beheersexecuteur mag de nalatenschap beheren en items uit de nalatenschap verkopen om schulden te voldoen. Verder wikkelt hij/zij de nalatenschap af in overleg met de erfgenamen en maakt deze de nalatenschap gereed voor verdeling. Ook verzorgt de executeur de aangifte erfbelasting en de laatste aangifte inkomstenbelasting in het jaar van overlijden van de overledene. 

De drie sterren of executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag bovendien verdelen en zelfstandig beschikken over de nalatenschap. In een testament kunnen deze bevoegdheden worden beperkt of uitgebreid.

Het komt regelmatig voor dat er een aparte uitvaartexecuteur wordt benoemd en in veel gevallen is dit de partner, familie of een vriend of goede kennis. Omdat de (juridische en financiële) afwikkeling van de nalatenschap vaak meer voeten in de aarde heeft, wordt er ook wel gekozen om dit niet bij de partner, familie of vrienden/kennissen neer te leggen. Er wordt dan gekozen voor een professional zoals bijvoorbeeld een RegisterExecuteur, notaris of andere specialist. Wie het ook wordt, de executeur moet zijn werkzaamheden bij voorkeur verrichten in goed overleg met de erfgenamen. Bovendien heeft hij/zij de plicht om de erfgenamen te informeren en aan het eind van de afwikkeling zal de executeur rekening en verantwoording moeten afleggen aan deze erfgenamen. 

Als er geen uitvaartexecuteur is benoemd, zal de executeur ook déze taak op zich nemen. Om de executeur daarbij zo goed mogelijk op weg te helpen, zou ik u willen adviseren om naast het opstellen van een testament ook uw uitvaartwensen alvast vast te leggen (dit hoeft niet via de notaris) of in elk geval met de executeur te bespreken. Als er naaste familie is, zal de executeur zeker dit deel van zijn/haar taken natuurlijk zo veel mogelijk in goed overleg met hen proberen te verzorgen of zelfs door hen laten verzorgen. 

N.B. Benoem in uw testament ook altijd een opvolgend executeur. Het kan immers zo maar zijn dat de door u beoogde executeur hier – om welke reden dan ook - niet meer toe in staat is op het moment dat u komt te overlijden. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur