Een goed doel in mijn testament, hoe werkt dat?

Getty Images

Met een testament zorgt u na uw dood voor uw nabestaanden of andere geliefde personen. U kunt daarnaast een goed doel opnemen in uw testament. Zo’n keuze laat zien dat u betrokken bent bij de samenleving, ook als u er niet meer bent. Maar hoe werkt het?

Waarom is een testament nodig? Zonder testament bepaalt de wet naar wie uw geld gaat na uw overlijden. Heeft u geen echtgenoot of kinderen, dan erven uw ouders, broers en zussen. Als zij er niet (meer) zijn, komen ooms, tantes, neven en nichten aan de beurt. Als u helemaal geen familie heeft, vervalt uw nalatenschap aan de staat.

Zelf bepalen

U kunt voor een groot deel zelf bepalen waar uw erfenis naartoe gaat. De legitieme portie van een kind is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft. De legitieme portie is de helft van het erfdeel van het kind. Daar is dus wettelijk voor gezorgd. Het overige deel van uw erfenis kunt u zelf verdelen. In Nederland moet u dat vastleggen in een testament.

Waarom een goed doel?

Waarom zou u een goed doel opnemen in uw testament? Die timmeren toch al genoeg aan de weg? In de praktijk is het zo dat veel goede doelen een belangrijk deel van hun werk kunnen financieren door de inkomsten uit nalatenschappen. Grotere giften en nalatenschappen zijn belangrijk om hun werk te kunnen organiseren en realiseren.

Erfbelasting

Een andere reden om na te laten aan een goed doel: het is fiscaal voordelig. Erfgenamen zijn over de nalatenschap erfbelasting verschuldigd. Sinds 1 januari 2006 hoeven veel goede doelenorganisaties geen erfbelasting meer te betalen. Een voorwaarde is dan wel dat een goed doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Dat kunt u nagaan op de site van de Belastingdienst

Auteur