Een ongewenste erfenis

Vraag van de week

Mijn vader is enige jaren terug overleden. Volgens de wettelijke verdeling kreeg mijn moeder de beschikking over alles en wij kinderen kregen een vordering op haar. Mijn moeder heeft onlangs de woning verkocht en is gaan huren. Ze wil nu de erfenis van vader gaan uitkeren, maar dat wil ik niet want dan raak ik mijn huurtoeslag kwijt; mag ik weigeren?

U hebt eigenlijk een "roomboterprobleem", een probleem van luxe. Moeder wil u een flink bedrag uitkeren en dat komt u nu niet goed uit. U kunt natuurlijk weigeren en vragen of moeder het geld onder zich wil houden. U loopt dan wel een risico. Wanneer u weigert en de anderen niet en moeder teert langzaam in op haar vermogen en bij haar overlijden blijkt de nalatenschap te klein om vaders erfenis aan u uit te keren, dan vist u achter het net. U kunt dan wel bij uw broers en zussen langs gaan om toch te krijgen waar u recht op hebt en wat zij al gehad hebben, maar erg handig en prettig is dat niet.

Wanneer u zoals nu aan het begin van het jaar de erfenis van vader uitgekeerd krijgt en uw vermogen daardoor toeneemt tot meer dan de vrijstelling in box 3 (€ 30.846 in 2020) heeft u nog niets te vrezen. Voor de huurtoeslag is het saldo op 1 januari 2020 van belang. Had u toen minder vermogen dan het maximum, dan behoudt u voor 2020 gewoon uw huurtoeslag. Pas wanneer u op 1 januari 2021 teveel vermogen hebt, stopt uw huurtoeslag.

U kunt nu de erfenis van vader wel of niet ontvangen. Kiest u er voor om de erfenis van vader onder moeder te laten, dan moet u afwachten of uw vordering ten tijde van het overlijden van moeder nog uitgekeerd kan worden. Kiest u toch voor uitkeren, dan moet u zien dat u voor 1 januari 2021 weer onder de vrijstelling van box 3 komt om recht te houden op huurtoeslag. Lukt u dat niet, zet dan de huurtoeslag stop zodat u het later niet terug hoeft te betalen.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.