Erfenis doorschuiven door huurtoeslag

Vraag van de week

Een tante van me is overleden. Mijn zus en ik en nog een derde persoon zijn volgens het testament haar erfgenamen, allen voor gelijke delen. Ik wil eigenlijk die erfenis niet omdat ik dan mijn huurtoeslag kwijt raak en vanwege ander ongemak. Als ik weiger erft dan mijn zus mijn deel? Ik heb geen kinderen.

Nee, als u weigert dan valt de erfenis die u niet krijgt in de nalatenschap terug en erven de twee resterende erfgenamen ieder de helft. Uw zuster krijgt dus niet wat u zou erven. In het geval u kinderen zou hebben, erven zij namens u als plaatsvervullers (als dat van het testament mag). Er is echter een eenvoudiger oplossing. Wanneer u de erfenis wel aanvaardt, kunt u die na ontvangst direct aan uw zuster schenken. Voor de te betalen erf- of schenkbelasting maakt het weinig uit. Bij de erfbelasting is de vrijstelling in 2020 € 2.008 en ook voor de schenkbelasting. Ook het tarief is bij de schenk- en erfbelasting gelijk. Namelijk: 30 procent tot € 126.723 en daarboven 40 procent. 

Ontvangt u de erfenis, dan betaalt u dus dit tarief boven de vrijstelling. Schenkt u vervolgens uw zus uw erfenis dan heeft zij als voordeel dat zij nog een keer de vrijstelling kan gebruiken vanwege de schenking en betaalt hetzelfde tarief als bij erven. Omdat de totale verkrijging minder is dan de bovengrens van de eerste schijf (€ 126.723) blijft uw zus het lage tarief betalen van 30 procent.

Voor de huurtoeslag hoeft u niet bang te zijn want daar telt het saldo op uw bankrekening van 1 januari. Ontvangt u de erfenis en schenkt u die weer weg voor 1 januari 2021 dan blijft alles wat dat betreft voor u bij het oude. Ontvangt u de erfenis pas na 1 januari 2021, dan moet u de onverdeelde boedel wel opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting en heeft de erfenis een jaar invloed op uw huurtoeslag als u de erfenis in de loop van 2021 aan uw zus schenkt.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.