Is een notaris nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap?

Onze oudste zus is onlangs overleden en mijn broer en ik zijn de erfgenamen. Er is geen executeur en er bevindt zich niet veel bijzonders in haar nalatenschap. Wij willen het echter wel netjes regelen. Wij vroegen ons nu af of er een notaris nodig is voor de afwikkeling van haar nalatenschap?

Als alle erfgenamen het vrije beheer over hun vermogen hebben, bestaan er in principe geen vormvoorschriften voor de afwikkeling van een nalatenschap. Inschakeling van een notaris is niet rechtstreeks door de wet voorgeschreven, maar in bepaalde gevallen toch vereist; vooral omdat meestal een verklaring van erfrecht nodig is. Een verklaring van erfrecht is in zijn huidige vorm een notariële akte, die uitsluitend door de notaris zelf wordt ondertekend.

Door het overlijden zijn alle bank- en girorekeningen van de erflater geblokkeerd. Door de erflater verleende volmachten zijn van rechtswege geëindigd (met uitzondering van onherroepelijke volmachten). De verklaring van erfrecht is als het ware het legitimatiebewijs, waarmee men over de nalatenschap kan beschikken. Oftewel: met deze verklaring kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledene. De bank vertelt in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is.

In een testament kan ook opgenomen zijn dat een notariële boedelbeschrijving noodzakelijk is. Ook in dat geval is een notaris dus vereist. Standaard mag een boedelbeschrijving overigens onderhands worden opgesteld.

N.B. Overigens kan het soms sowieso handig zijn om zaken notarieel vast te leggen; zeker als de verhoudingen tussen de erfgenamen gespannen zijn.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.