Is een verklaring van erfrecht echt noodzakelijk?

erven en schenken oudere dame
Getty Images

Na het overlijden van mijn vrouw heeft de bank me verteld dat ik een verklaring van erfrecht nodig heb om toegang te krijgen tot de bankrekeningen op haar naam, omdat zij een testament heeft laten opstellen. Heeft de bank gelijk?

Ja, de bank heeft gelijk. Hoewel het voor u wellicht duidelijk is dat u en uw kinderen de erfgenamen zijn van uw vrouw, is dit voor de bank niet zo vanzelfsprekend. In het testament kunnen namelijk andere erfgenamen zijn benoemd en het kan zijn dat u of uw kinderen om welke reden dan ook afstand hebben gedaan van de erfenis. Daarom wil de bank uit zorgplicht eerst een verklaring van erfrecht zien waaruit blijkt dat u als erfgenaam bent aangewezen en hoe u de nalatenschap heeft aanvaard. Als er geen testament is, zal de notaris die de verklaring opstelt ook controleren wie mogelijke erfgenamen kunnen zijn en hen informeren.

Bovendien kunt u de verklaring van erfrecht gebruiken om uw woning op uw eigen naam te zetten, wat handig kan zijn als u deze op een later moment wilt verkopen. Anders moet er nog een verklaring van erfrecht worden opgesteld, wat tijd kan kosten en de levering van de woning kan vertragen of zelfs leiden tot een boete van 10% van de koopsom.

In de verklaring wordt ook vastgelegd wie de executeur of boedelgevolmachtigde is die belast zal worden met het afwikkelen van de nalatenschap en het beheer over de bankrekening kan krijgen. Dit is ook relevant voor de bank.

Kortom, hoewel het vervelend is dat u eerst een verklaring van erfrecht moet laten opstellen door een notaris voordat u toegang kunt krijgen tot de bankrekeningen van uw vrouw, heeft de bank wel gelijk. Verwacht u dat dit lang kan duren vanwege tegenwerkende erfgenamen of andere complicaties en bent u de executeur die in het testament wordt genoemd, laat dan ook een akte van executele opstellen door de notaris. Hiermee kunt u hoogstwaarschijnlijk ook toegang krijgen tot het beheer over de bankrekeningen.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.