Mijn ex wil een deel van vaders nalatenschap

Vraag van de week

Laptop
Getty Images

Na een moeizame scheiding meldt mijn ex-echtgenoot zich weer bij mij omdat hij meent recht te hebben op de helft van de nalatenschap van mijn vader die enige jaren geleden en voor de echtscheiding is overleden. We hebben een echtscheidingsconvenant waar de erfenis niet in staat maar wel dat we niets meer van elkaar te vorderen te hebben.

Of uw ex-echtgenoot recht heeft op een deel van de nalatenschap van uw vader hangt van een aantal zaken af. In de eerste plaats hoe u getrouwd was. Was u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is de helft van de nalatenschap van uw vader ook van uw ex-echtgenoot en moet u met hem delen. Was u getrouwd volgens de wet na 1 januari 2018 dan is de erfenis van uw vader privébezit en hoeft u - net als bij huwelijkse voorwaarden waarin u met koude uitsluiting met elkaar getrouwd was - niet te delen met uw ex-echtgenoot.

Een andere belangrijke factor is of uw vader een testament had. Had uw vader een testament en staat er in dit testament dat wat u van hem erft buiten enige gemeenschap valt of zal vallen, dan hoeft u daardoor eveneens niet te delen met uw ex-echtgenoot. Is er geen uitsluitingsclausule opgenomen in het testament dan zijn de voorwaarden van het huwelijk weer belangrijk.

Dat u in uw echtscheidingsconvenant heeft opgenomen dat na ondertekening u beiden niets meer van elkaar te vorderen heeft, maakt voor de verdeling van de nalatenschap van uw vader niet zoveel uit. Er zijn voldoende rechtszaken gevoerd waarin de nalatenschap alsnog verdeeld moest worden omdat de nalatenschap ‘vergeten’ was.

Kortom, kijk het testament van uw vader er nog eens op na (als er een testament was) en leg deze naast de voorwaarden van uw huwelijk en u weet of u toch nog met uw ex-echtgenoot de nalatenschap van uw vader moet delen.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Reactie toevoegen

Comment

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.