Moeder maakt de erfenis op!

Na een overlijden gaat het erfdeel van de kinderen meestal naar de langstlevende, vaak de moeder. Zij betaalt ook de erfbelasting voor de kinderen. Kan het dan zijn dat bij het overlijden van de moeder, de erfenis voor de kinderen gewoon opgemaakt is?

U stelt de vraag die veel mensen bezig houdt: mag de moeder (of vader natuurlijk) als langstlevende, de erfdelen van de kinderen, opmaken?
Ja, dat mag, daar kunnen de kinderen heel weinig tegen ondernemen. De hele erfwet is zo opgezet dat de langstlevende normaal moet kunnen blijven leven en niet door het overlijden van de partner in armoede vervalt, of noodgedwongen moet verhuizen. Dan kan het zijn dat ze de kindsdelen moet aanspreken.

Alleen als de langstlevende het heel erg bont maakt, kunnen de kinderen ingrijpen. In theorie kunnen ze de moeder of vader met behulp van een advocaat  onder bewind stellen om hun geld te beschermen. Maar zover komt het meestal niet, het blijft bijna altijd bij veel tandenknarsen.
Het kan zijn dat  de langstlevende in gemeenschap van goederen gaat hertrouwen en het vermogen deels naar de nieuwe partner gaat. Dan zou het geld bij overlijden van de langst levende bij de nieuwe partner terecht kunnen komen. In een dergelijk geval kunnen de kinderen beroep doen op hun wilsrechten. Daardoor kunnen zij goederen (bijvoorbeeld een eigen huis) in eigendom krijgen ter grootte van de vordering die zij op de langstlevende hebben. De ouder kan wel het vruchtgebruik blijven houden, maar de eigendom komt bij de kinderen te liggen.