Nieuwe vorm van lijkbezorging stapje dichterbij

De Gezondheidsraad heeft een positief advies uitgebracht over resomeren. Bij deze vorm van lijkbezorging wordt het lichaam van de overledene opgelost in water vermengd met natronloog. Naar verwachting vergadert de Tweede Kamer dit najaar over een wijziging van de uitvaartwet.

Verschillende politieke partijen zetten zich al een aantal jaar in voor de toelating van nieuwe vormen van lijkbezorging. Tot op heden zijn in Nederland alleen begraven, cremeren, ter beschikking stellen aan de wetenschap en – in uitzonderlijke gevallen – een zeemansgraf wettelijk toegestaan. 

Toetsing Gezondheidsraad

Zowel de politiek als de uitvaartbranche vragen al langer om het toestaan van nieuwe methoden van lijkbezorging en ook in de samenleving is er meer aandacht voor. Daarbij gaat vooral veel aandacht uit naar duurzamere vormen als resomeren en composteren. De Gezondheidsraad heeft deze beide vormen van lijkbezorging getoetst aan veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. Voor resomeren viel het advies positief uit, hoewel de Raad wel stelt dat de technische specificaties nader onderzoek behoeven. De Tweede Kamer vergadert later dit jaar over een eventuele wijziging van de uitvaartwet. 

Wat is resomeren?

Bij resomeren – ook wel alkalische hydrolyse genoemd – wordt het lichaam van de overledene na afloop van de uitvaartplechtigheid uit de kist gehaald en in een cilinder geplaatst. In deze cilinder wordt het lichaam opgelost in een mengsel van water en natronloog. Van het oorspronkelijke gewicht blijft uiteindelijk nog maar zo’n 3 procent over. De botten worden na afloop gedroogd zodat er enkel nog een natuurlijk poeder overblijft. Dit poeder kan worden begraven of in een urn worden bewaard – al naar gelang de wens van de overledene en de nabestaanden. 

Duurzaam

Voor wat betreft duurzaamheid is resomeren duurzamer dan begraven of cremeren, stelt de Gezondheidsraad. Het energieverbruik voor deze vorm van lijkbezorging is lager en ook de uitstoot van schadelijke stoffen is lager. Daarnaast neemt resomeren minder ruimte in beslag dan begraven. Volgens de uitvaartbranche komt daar nog bij dat de kist waarin de overledene tot aan het resomeren ligt, kan worden hergebruikt. Verder is de as van de overledene zuiverder, omdat die niet is vermengd met resten van de kist. 

Composteren: nog te weinig informatie

De Gezondheidsraad vindt dat er over het zogeheten humaan composteren nog te weinig degelijke informatie bestaat. Daarom is het niet mogelijk deze vorm van lijkbezorging te toetsen aan de voorwaarden die de Gezondheidsraad heeft gesteld. Bij humaan composteren wordt het lichaam van de overledene in koolstofrijk materiaal gelegd. Bacteriën zorgen dan voor afbraak van het lichaam en zetten dat om in stabiele en vruchtbare compost. 

Bronnen: 

NOS.nl
Gezondheidsraad
Uitvaart.nl