Testament en handelings- of wilsonbekwaamheid?

Getty Images

Ik heb een vraag: mijn broer (86) heeft na een psychologisch onderzoek- op advies van zijn notaris - de uitslag gekregen dat hij handelingsonbekwaam zou zijn. Hij heeft nog geen levenstestament en ook zou hij zijn testament nog willen veranderen. Is deze uitslag bindend?

U schrijft dat uw broer handelingsonbekwaam is verklaard. Gezien uw vraagstelling vermoed ik dat u het echter heeft over wilsonbekwaamheid.

Bij handelingsonbekwaam gaat het om de algemene ongeschiktheid om in eigen naam voor zichzelf zelfstandig onaantastbare rechtshandelingen te verrichten. Anders gezegd, handelingsonbekwaamheid heeft betrekking op de juridische bekwaamheid om bepaalde rechtshandelingen te verrichten. Zo zijn minderjarigen bijvoorbeeld handelingsonbekwaam en hebben daarom toestemming nodig van een ouder of voogd om bepaalde rechtshandelingen te verrichten. Ook personen die onder curatele zijn gesteld, zijn handelingsonbekwaam.

Wilsonbekwaamheid heeft daarentegen betrekking op het vermogen om eigen beslissingen te nemen en bovendien te begrijpen wat de gevolgen hiervan zijn. Als iemand de gevolgen van zijn/haar beslissingen niet kan overzien, is hij/zij wilsonbekwaam voor deze beslissingen.
Met een rapport waarin de wilsonbekwaamheid van de persoon is vastgesteld, staat dit ook nog eens zwart of wit.

Voor de notaris is de wilsbekwaamheid van groot belang voor het kunnen opstellen van een testament of levenstestament. U begrijpt hieruit vermoedelijk al dat er waarschijnlijk geen notaris is die nog een levenstestament of testament zal willen opstellen voor uw broer. Zeker nu er steeds meer rechtszaken worden gevoerd over het nietig laten verklaren van een testament zijn notarissen erg voorzichtig.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

 

mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur