Vaststellen erfdelen

Vraag van de week

Ouder koppel bezig met papierwerk
Getty Images

Mijn vader is voor de tweede keer getrouwd en na zijn overlijden vorig jaar heeft zijn vrouw, die de executeur van zijn nalatenschap is, de erfdelen vastgesteld. Zij heeft daarvoor de aangifte erfbelasting gebruikt. Zij zegt dat dit de juiste manier is, maar wij twijfelen. Vooral omdat ze ons, als kinderen van haar man, nooit zo zag staan.

De grootte van de erfdelen en daarmee de vordering die u op de langstlevende echtgenote heeft, wordt vastgesteld op basis van de economische waarden die de verschillende bezittingen ten tijde van het overlijden hebben. Dus voor de waarde van de aandelen is dit de eindkoers van de dag voor overlijden, voor de banksaldi de saldi op de dag van overlijden, net als de inboedel en de waarde van de auto. Deze waarden geeft u ook op bij de aangifte erfbelasting. De woning is een speciaal geval: voor de aangifte erfbelasting geeft u de WOZ-waarde op. Voor de vaststelling van de grootte van de erfdelen mag u daarbij echter - net als die van de auto - de waarde economisch verkeer gebruiken; dus de waarde waarvoor u de woning zou kunnen verkopen. Vaak ligt die hoger dan de WOZ-waarde. Is de waarde van de nalatenschap op basis van de economische waarden vastgesteld, dan is dat ook de waarde waarover de eventuele rente wordt vergoed.

Bij de vaststelling van de grootte van de erfdelen kennen we dus de fiscale waarde (op basis van de WOZ-waarden) en de economische waarde. De laatste is van belang voor de vordering die u op uw stiefmoeder heeft, of ze dat nou leuk vindt of niet.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.