Vraag van de week: Minderjarige kinderen in de erfenis

Mijn broer is vorig jaar overleden en laat een vrouw en twee jonge kinderen na. Begin dit jaar overleed onze moeder; zij had geen testament. In de nalatenschap van moeder bevindt zich een woning die we willen verkopen. Kan de moeder namens de minderjarige kinderen tekenen voor de verkoop of moet dat anders?

De erven in de nalatenschap van uw moeder zijn de kinderen van uw moeder of wanneer een van de kinderen is vooroverleden de plaastvervullers die namens hun vooroverleden vader of moeder in de plaats komen. De moeder van de kinderen van uw broer is de wettelijk vertegenwoordiger en kan namens de kinderen een aantal beslissingen nemen zoals wel of niet aanvaarden van de nalatenschap. Toch zijn niet alle besluiten aan haar. De rechter oordeelt bijvoorbeeld of het verwerpen van een nalatenschap in het belang van een minderjarig kind is of niet. Dit is iets waar veel families tegenaan lopen wanneer ze de erfenis van een familielid willen verwerpen. Als de uiteindelijke erfgenamen door plaatsvervulling minderjarige kinderen zijn, moet de rechter beoordelen of verwerpen van de nalatenschap de juiste weg is. Er is dan alsnog een boedelbeschrijving nodig.

Ook wanneer er een woning moet worden verkocht moet de rechter oordelen of verkoop is toegestaan en of de verkoopprijs in overeenstemming is met de marktwaarde van de woning. Wanneer u een koper voor de woning heeft gevonden moet de moeder de kantonrechter om toestemming vragen. De kantonrechter in de woonplaats van de ouders is bevoegd om het besluit te nemen. Aan hem richt de moeder ook het verzoek de woning te mogen verkopen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.