Wel of geen rente?

Vraag van de week

Getty Images

In het testament van mijn man staat dat ik de rente die ik over de vorderingen van de kinderen moet vergoeden zelf mag aanpassen. De rente moet volgens het testament 6% samengesteld zijn. Wat is wijsheid?

Een rente vergoeden over de vordering van de kinderen kan gunstig zijn. Door de rente nemen de vorderingen van de kinderen toe en hollen zo uw nalatenschap uit zodat uw nalatenschap kleiner is en er dus ook minder erfbelasting verschuldigd is.

Of een hoge rente ook uiteindelijk fiscaal gunstig is, hangt sterk af van de levensverwachting van de langstlevende echtgenoot/ote. Dat komt omdat bij de 6% samengestelde rente u de hoogste erfbelasting verschuldigd bent, terwijl bij 0% rente de fiscale waarde van de nalatenschap van de kinderen door het fictief vruchtgebruik juist lager is. Met het fictief vruchtgebruik neemt de grootte van de fiscale nalatenschap van de eerste overleden echtgenoot/ote af met de waarde van het vruchtgebruik dat de langstlevende echtgenoot/ote toekomt.

Een voorbeeld: de langstlevende echtgenote is 63 jaar en er zijn twee kinderen, de erfdelen bedragen ieder €50.000. Bij 0% rente is er door het fictief vruchtgebruik (60%) na het overlijden va de eerst overleden echtgenoot geen erfbelasting verschuldigd, bij 6% samengestelde rente €2.800.

Leeft de langstlevende echtgenote nog 10 jaar dan is bij 0% rente bij het tweede overlijden €7.844 erfbelasting verschuldigd; dus in totaal ook €7.844. Bij 6% samengestelde rente is na tien jaar €3.890 erfbelasting verschuldigd; in totaal €6.734, minder dan bij 0% rente vergoeding. Maar leeft de langstlevende echtgenote maar 3 jaar langer dan is er in totaal €9.733 erfbelasting verschuldigd; €1.890 meer dan bij 0% rente.

Of u een lagere rente afspreekt, hangt dus sterk af van hoe lang u uw echtgenoot denkt te overleven.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.