Nieuwe campagnes tegen internetcriminaliteit

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft juni uitgeroepen tot maand van de strijd tegen cybercriminaliteit. Ook de overheid komt met een eigen campagne.

Uit cijfers van de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat het aantal cybercrime-slachtoffers onder mensen van 75 jaar en ouder sterk is gestegen. Het gaat hierbij om digitale inbraken en andere online criminaliteit. In absolute aantallen is het nog de kleinste groep, maar bij ouderen van 75 jaar en ouder werd wel een significante groei van cybercrime geconstateerd. Tussen 2012 en 2017 steeg het aantal gevallen van cybercrime bij 75-plussers met 52%, terwijl dit in alle andere leeftijdscategorieën stabiel bleef of zelfs daalde.

Maar liefst 1 op de 10 ouderen is ooit slachtoffer geworden van cybercrime, en volgens de bond KBO-PCOB moet dat getal snel omlaag. Met een voorlichtingscampagne willen ze hen bewust maken van de gevaren en op elke woensdag ‘gehacktdag’, toont de bond een voorlichtingsfilmpje met voorbeelden en tips. Ze laten onder andere aan de hand van een aantal nep-mails zien hoe u deze kunt herkennen en kunt voorkomen dat u gehackt wordt.

Internet populair, maar maakt kwetsbaar

Mensen in de hogere leeftijdsgroepen maken tegenwoordig massaal gebruik van DigiD, internetbankieren en ook voor overheidsdiensten maken zij gebruik van het web. Gemiddeld zijn ze dagelijks 2 tot 3 uur online. En behalve dat dit hun wereld doet vergroten, geeft de helft van hen wel aan zich kwetsbaar te voelen achter de computer. 3 procent van de ondervraagden is slachtoffer geworden van koop- en/of verkoopfraude via internet en 2 procent is 'gehackt'. Maar liefst 4 op de 10 is bang om slachtoffer te worden van internetcriminaliteit. Voor de bond reden genoeg om een bewustwordingscampagne te starten.

Eerst checken!

Naast de campagne van KBO-PCOB is er ook een landelijke bewustwordingscampagne Eerst checken, dan klikken! gestart om burgers zich beter te laten beschermen tegen cybercrime.

Verschillende bedrijven en brancheorganisaties willen, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, burgers ook bewust maken van cybercriminaliteit. De campagne is zaterdag 1 juni 2019 afgetrapt door minister Grapperhaus. Volgens Grapperhaus is het belangrijk dat we alerter op internet worden. Vanuit de campagne gaan onder meer banken, internet- en telecombedrijven klanten stimuleren preventieve maatregelen te nemen, zoals het gebruik van een virusscanner en verschillende sterke wachtwoorden.

Bron: Max Vandaag