'Klimaatschade' vaak onverzekerbaar

Extreem weer wordt vaak toegedicht aan klimaatverandering, hoewel dit moeilijk te bewijzen is. Als huizen door die droogte verzakken, is er geen enkele verzekeraar meer die deze schade vergoedt. Ook de schade door grote overstromingen zijn lang niet door alle verzekeraars gedekt.

Regelmatig wordt extreem weer toegedicht aan klimaatverandering. Deze schade is niet altijd gedekt door verzekeraars. ''Verzekerden moeten zich bewust zijn van deze risico's en verzekeraars moeten duidelijker zijn wat ze wel en niet verzekeren. De overheid moet meedenken aan oplossingen voor onverzekerbare schade''. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markt (AFM) in het rapport 'De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen'.

Overstroming
Zo bedroeg de schade door overstromingen in het begin van deze eeuw in de EU gemiddeld vier miljard euro per jaar. In 2050 zal dit oplopen tot gemiddeld 23 miljard euro. De schade door de recente overstromingen in Limburg is voor particulieren vaak wel gedekt. Dat zou anders zijn geweest als niet de Geul maar de Maas buiten de oevers was getreden. Die schade zou niet zijn gedekt.

Verzakking
Naar schatting 800.000 woningen in Nederland lopen het risico op verzakking en instorting bij een daling van het grondwaterpeil. In 2016 waren er nog vier verzekeraars die dit risico dekten, op dit moment is er geen enkele meer. Gemiddeld bedraagt de schade door verzaking 64.000 euro, wat een enorm bedrag is voor een gemiddeld huishouden als dit onverzekerd is.

Duidelijkheid
Verzekerden hebben te maken met ingewikkelde verzekeringsvoorwaarden met beperkingen en uitsluitingen. De AFM adviseert verzekerden daarom om goed te kijken welke schade de verzekering dekt. Er zijn namelijk grote verschillen tussen de diverse verzekeringen. Verzekeraars zouden volgens het AFM duidelijker moeten communiceren over de voorwaarden.

Bron(nen):